57 จงยอมรับการตัดสินของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายเพื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

Verse 1

เจ้าก็รู้ พระเยซูจะเสด็จลงมา​ ในยุคสุดท้าย

แต่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ได้อย่างไร

คนบาปเช่นเจ้า ผู้เพิ่งได้ไถ่บาป 

แต่ยังไม่ได้เพียบพร้อม จะถูกใจพระเจ้าหรือ 

สำหรับเจ้าผู้ยังเป็นคนเดิม พระเยซูได้ช่วยให้รอด 

ไม่ได้ถือว่าเป็นคนบาป 

เพราะรับความรอดจากพระเจ้า

Pre-chorus

นี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไร้บาป

เจ้าบริสุทธิ์ได้ หากไม่ถูกเปลี่ยนหรือ

Chorus

การจุติครั้งที่สองนั้น ไม่ใช่การลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่เพื่อเป็นการช่วยผู้ได้ไถ่บาป 

ให้รอดอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้ได้รับการอภัย ถูกชำระ​ และพ้นบาป

เปลี่ยนอุปนิสัย หลุดพ้นจากเงื้อมมือซาตาน

แล้วกลับมาต่อหน้าพระบัลลังก์

มีเพียงหนทางนี้ ที่คนจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

Verse 2

เจ้าถูกรุมเร้าด้วยมลทิน ใจร้าย เห็นแก่ตัว 

แต่เจ้าก็หวังจะลงมากับพระองค์ โชคดี!

เจ้าพลาดขั้นตอนหนึ่ง​ ในการเชื่อพระเจ้า

เจ้าเพียงได้ไถ่บาป หาใช่เปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้พระเจ้าถูกพระทัย

เจ้าต้องให้พระองค์ทรงพระราชกิจ​ ​

เปลี่ยนแปลง ชำระล้างเจ้า

Chorus

การจุติครั้งที่สองนั้น ไม่ใช่การลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่เพื่อเป็นการช่วยผู้ได้ไถ่บาป 

ให้รอดอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้ได้รับการอภัย ถูกชำระ​ ​และพ้นบาป

เปลี่ยนอุปนิสัย​ หลุดพ้นจากเงื้อมมือซาตาน

แล้วกลับมาต่อหน้าพระบัลลังก์

มีเพียงหนทางนี้​ ที่คนจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

Verse 3

หากเจ้าเพียงได้ไถ่บาป เจ้ายังไม่บริสุทธิ์

ไม่ดีพอจะให้ร่วมแบ่งปัน​ ในพระพรของพระเจ้า

เพราะเจ้าได้พลาดไปขั้นตอนหนึ่ง​ ที่พระเจ้าจัดการ

ขั้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลง​ 

และทำให้คนเพียบพร้อม

ดังนั้นเจ้าคนบาปผู้ได้รับการไถ่

ไม่อาจรับมรดกของพระเจ้า

Chorus

การจุติครั้งที่สองนั้น ไม่ใช่การลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่เพื่อเป็นการช่วยผู้ได้ไถ่บาป 

ให้รอดอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้ได้รับการอภัย ถูกชำระ​ และพ้นบาป

เปลี่ยนอุปนิสัย​ หลุดพ้นจากเงื้อมมือซาตาน

แล้วกลับมาต่อหน้าพระบัลลังก์

มีเพียงหนทางนี้​ ที่คนจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 56 พระราชกิจแห่งการพิพากษาคือการชำระความเสื่อมทรามของมนุษย์ให้บริสุทธิ์

ถัดไป: 58 สามารถทำสิ่งใดได้เพื่อเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอันเต็มไปด้วยบาปของมนุษย์?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าจงรักภักดีต่อใคร?

ตอนนี้ แต่ละวันที่พวกเจ้าใช้ชีวิตผ่านไปนั้นมีความสำคัญยิ่งยวด และมีความสำคัญสูงสุดต่อบั้นปลายของพวกเจ้าและชะตากรรมของพวกเจ้า ดังนั้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger