57 จงยอมรับการตัดสินของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายเพื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

Verse 1

เจ้าก็รู้ พระเยซูจะเสด็จลงมา​ ในยุคสุดท้าย

แต่พระองค์จะทรงทำเช่นนี้ได้อย่างไร

คนบาปเช่นเจ้า ผู้เพิ่งได้ไถ่บาป

แต่ยังไม่ได้เพียบพร้อม จะถูกใจพระเจ้าหรือ

สำหรับเจ้าผู้ยังเป็นคนเดิม พระเยซูได้ช่วยให้รอด

ไม่ได้ถือว่าเป็นคนบาป

เพราะรับความรอดจากพระเจ้า


Pre-chorus

นี่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไร้บาป

เจ้าบริสุทธิ์ได้ หากไม่ถูกเปลี่ยนหรือ


Chorus

การจุติครั้งที่สองนั้น ไม่ใช่การลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่เพื่อเป็นการช่วยผู้ได้ไถ่บาป

ให้รอดอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้ได้รับการอภัย ถูกชำระ​ และพ้นบาป

เปลี่ยนอุปนิสัย หลุดพ้นจากเงื้อมมือซาตาน

แล้วกลับมาต่อหน้าพระบัลลังก์

มีเพียงหนทางนี้ ที่คนจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์


Verse 2

เจ้าถูกรุมเร้าด้วยมลทิน ใจร้าย เห็นแก่ตัว

แต่เจ้าก็หวังจะลงมากับพระองค์ โชคดี!

เจ้าพลาดขั้นตอนหนึ่ง​ ในการเชื่อพระเจ้า

เจ้าเพียงได้ไถ่บาป หาใช่เปลี่ยนแปลง

เพื่อให้พระเจ้าถูกพระทัย

เจ้าต้องให้พระองค์ทรงพระราชกิจ​ ​

เปลี่ยนแปลง ชำระล้างเจ้า


Chorus

การจุติครั้งที่สองนั้น ไม่ใช่การลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่เพื่อเป็นการช่วยผู้ได้ไถ่บาป

ให้รอดอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้ได้รับการอภัย ถูกชำระ​ ​และพ้นบาป

เปลี่ยนอุปนิสัย​ หลุดพ้นจากเงื้อมมือซาตาน

แล้วกลับมาต่อหน้าพระบัลลังก์

มีเพียงหนทางนี้​ ที่คนจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์


Verse 3

หากเจ้าเพียงได้ไถ่บาป เจ้ายังไม่บริสุทธิ์

ไม่ดีพอจะให้ร่วมแบ่งปัน​ ในพระพรของพระเจ้า

เพราะเจ้าได้พลาดไปขั้นตอนหนึ่ง​ ที่พระเจ้าจัดการ

ขั้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลง​

และทำให้คนเพียบพร้อม

ดังนั้นเจ้าคนบาปผู้ได้รับการไถ่

ไม่อาจรับมรดกของพระเจ้า


Chorus

การจุติครั้งที่สองนั้น ไม่ใช่การลบล้างบาปอีกต่อไป

แต่เพื่อเป็นการช่วยผู้ได้ไถ่บาป

ให้รอดอย่างสมบูรณ์

เพื่อให้ผู้ได้รับการอภัย ถูกชำระ​ และพ้นบาป

เปลี่ยนอุปนิสัย​ หลุดพ้นจากเงื้อมมือซาตาน

แล้วกลับมาต่อหน้าพระบัลลังก์

มีเพียงหนทางนี้​ ที่คนจะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ว่าด้วยเรื่องชื่อและอัตลักษณ์

ก่อนหน้า: 56 พระราชกิจการพิพากษาเป็นไปเพื่อชำระล้างความเสื่อมทรามของมนุษย์

ถัดไป: 58 สิ่งใดที่สามารถทำเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติอันผิดบาปของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger