236 พวกที่ไม่ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าหรือไม่

Intro

จนกว่างานบริหารจัดการสิ้นสุด

กิจพระเจ้าไม่เคยได้หยุด ทรงงานยุ่งอยู่เสมอ

พระเจ้าทรงไม่เคยได้หยุด

แต่ว่ามวลมนุษย์ต่างออกไป


Verse 1

เมื่อได้รับราชกิจพระวิญญาณเพียงเล็กน้อย

เขาทำเหมือนราชกิจนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยน

เมื่อได้รับความรู้แค่เพียงนิดเดียว

เขาก็ไม่ตามรอยพระบาทไปยังราชกิจใหม่กว่า


Verse 2

เมื่อรู้ราชกิจพระเจ้าน้อย มนุษย์จึงต้องเชื่อว่า

พระเจ้าทรงเคยเป็นมาเช่นไร

ก็จะทรงเป็นเช่นนี้เรื่อยไป

เมื่อคนมีความมั่นใจในช่วงระยะหนึ่งของราชกิจ

ไม่อาจยอมรับราชกิจใหม่

ไม่ว่าใครเป็นผู้ประกาศ


Pre-chorus

พวกนี้ไม่อาจยอมรับราชกิจใหม่

พวกเขาหัวเก่ากันเกินไป

ไม่อาจยอมรับสิ่งใหม่

พวกเขาเชื่อในพระเจ้า แต่ปฏิเสธพระองค์


Chorus

มีเพียงบรรดาผู้ติดตาม

ย่างพระบาทพระเมษโปดก

จนถึงบทอวสาน จึงได้รับพระพรสุดท้ายไป

แต่บรรดาผู้ที่หลงทางก่อนถึงบทอวสาน

แต่คิดว่าตนได้รับทุกสิ่งแล้ว

ไม่มีความสามารถในการเป็นพยาน

การทรงปรากฏของพระเจ้า


Verse 3

พวกเขาตัดทอนราชกิจใหม่

โดยไม่มีเหตุผลที่ดี

แต่ยังแน่ใจว่าพระเจ้า

จะทรงพาพวกเขาขึ้นสวรรค์

พวกเขาทำตามพระคัมภีร์

แต่คำพูด การกระทำนั้นชั่ว

เพราะพวกเขานั้นหลอกลวงและทำชั่ว

ต่อต้านงานพระวิญญาณ


Bridge

พวกเขาตามไม่ทันพระราชกิจ

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ยึดติดกับพระราชกิจเก่า

ไม่เพียงไม่จงรักภักดี

แต่กลายเป็นผู้ต่อต้านพระเจ้า

และจะต้องถูกลงโทษลงทัณฑ์

มีสิ่งใดอีกเล่าน่าเวทนากว่าพวกเขา


Chorus

มีเพียงบรรดาผู้ติดตาม

ย่างพระบาทพระเมษโปดก

จนถึงบทอวสาน จึงได้รับพระพรสุดท้ายไป

แต่บรรดาผู้ที่หลงทางก่อนถึงบทอวสาน

แต่คิดว่าตนได้รับทุกสิ่งแล้ว

ไม่มีความสามารถในการเป็นพยาน

การทรงปรากฏของพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบัติของมนุษย์

ก่อนหน้า: 235 การคิดของมนุษย์นั้นอนุรักษ์นิยมเกินไป

ถัดไป: 237 จงละทิ้งมโนคติทางศาสนาเพื่อดำเนินรอยตามพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger