598 เจ้าควรยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

1 บรรดาผู้ที่มีความสามารถในการนำความจริงมาปฏิบัติ ย่อมสามารถยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าได้เมื่อทำสิ่งทั้งหลาย  เมื่อเจ้ายอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้า หัวใจของเจ้าก็จะได้รับการแก้ไขให้เข้าใจถูกต้อง  หากเจ้าเพียงทำสิ่งทั้งหลายเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นอยู่ตลอดเวลา และไม่ยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว พระเจ้ายังคงทรงอยู่ในหัวใจของเจ้ากระนั้นหรือ?  ผู้คนเยี่ยงนี้ไม่มีความเคารพให้กับพระเจ้า  จงอย่าทำสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของตัวเจ้าเองเสมอ และจงอย่าพิจารณาผลประโยชน์ทั้งหลายของตัวเจ้าเองเป็นนิตย์ จงอย่าพิจารณาสถานะ เกียรติยศ หรือภาพพจน์ของตัวเจ้าเอง  อันดับแรกเจ้าต้องพิจารณาผลประโยชน์แห่งพระนิเวศของพระเจ้า และทำให้ผลประโยชน์เหล่านั้นมีความสำคัญเป็นที่หนึ่ง  เจ้าควรมีความคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า และทบทวนว่าเจ้ากำลังคิดคำนึงถึงงานแห่งพระนิเวศของพระเจ้าหรือไม่  และว่าเจ้าได้ลุล่วงหน้าที่ของเจ้าแล้วหรือยัง

2 หากเจ้าให้ความคำนึงถึงพระราชกิจแห่งพระนิเวศของพระเจ้าอยู่เสมอ และต่อการเข้าสู่ชีวิตของเหล่าพี่น้องชายหญิง เช่นนั้นแล้ว เจ้าย่อมสามารถประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่ของเจ้าให้ลุล่วง  การนี้แท้จริง เว้นเสียแต่ว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีขีดความสามารถต่ำ ประสบการณ์ของเจ้าตื้นเขิน หรือเจ้าไม่ชำนาญในงานสายอาชีพของเจ้า ในกรณีนั้นก็อาจมีความผิดพลาดหรือความขาดตกบกพร่องบางอย่างในงานของเจ้า และผลลัพธ์อาจไม่ดีมากอย่างไรก็ตาม เจ้าก็จะได้ทุ่มความพยายามของเจ้าอย่างดีที่สุดแล้ว  เมื่อเจ้าไม่ใช่กำลังพิจารณาผลประโยชน์ของเจ้าเองในสิ่งทั้งหลายที่เจ้าทำ และกำลังให้ความคำนึงถึงงานแห่งพระนิเวศของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยแบกผลประโยชน์ของพระนิเวศของพระเจ้าไว้ในจิตใจ และปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าให้ดีแทน เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ย่อมจะสะสมเพิ่มพูนความประพฤติดีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า  ผู้คนที่ปฏิบัติความประพฤติดีเหล่านี้คือผู้ที่ครองความจริงความเป็นจริง เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขาจึงได้เป็นคำพยาน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, คนเราจะสามารถได้รับอิสรภาพและการปลดปล่อยก็ด้วยการปลดเปลื้องอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตนทิ้งเท่านั้น

ก่อนหน้า: 597 จงลุล่วงหน้าที่ของเจ้าแล้วเจ้าจะยืนหยัดเป็นพยาน

ถัดไป: 599 การใช้ชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าย่อมเปี่ยมความหมาย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger