157 บุตรมนุษย์ที่บังเกิดมาคือพระเจ้าเอง

Verse 1

เมื่อเทวสภาพพระเจ้าได้กลายเป็นจริง

ในเนื้อหนังและเลือด

ตัวตนพระองค์ไม่เลือนลางต่อไป

คนมองเห็นและเข้าใกล้พระเจ้า

พวกเขาสามารถลองเข้าใจน้ำพระทัย

และเข้าใจถึงเทวสภาพผ่านพระคำ

กิจและการกระทำของบุตรมนุษย์นี้


Chorus

บุตรมนุษย์ได้แสดงออกถึงน้ำพระทัย

และเทวสภาพผ่านความเป็นมนุษย์

ผ่านการแสดงน้ำพระทัย และอุปนิสัยพระเจ้า

ทรงเผยให้คนได้เห็นพระเจ้า

ในดินแดนของพระวิญญาณ

ผู้ไม่อาจถูกจับต้องมองเห็น

พวกเขาเห็นพระเจ้า มีเลือดเนื้อและฉายา


Verse 2

บุตรมนุษย์ที่ได้บังเกิดมา

สร้างอัตลักษณ์ของพระเจ้า

สถานะ อุปนิสัย ยิ่งกว่านั้น เป็นมนุษย์และมีตัวตน

ไม่ว่าจะเป็นความเป็นคน หรือเทวสภาพ

เราไม่อาจปฏิเสธ ทรงเป็นตัวแทน

สถานะ อัตลักษณ์พระเจ้า


Verse 3

ทรงงานและตรัสผ่านเนื้อหนังตลอดมา

ด้วยอัตลักษณ์ของบุตรมนุษย์

ทรงอยู่ต่อหน้ามวลชน

ทรงให้พวกเขาได้พบพระคำ

และทำงานท่ามกลางมวลมนุษย์

ให้รู้จักเทวสภาพและความยิ่งใหญ่

ท่ามกลางความถ่อมตัวของพระองค์


Bridge

คนได้รู้ถึงความแท้ของพระเจ้า

ลิ้มรสความจริงของพระองค์

คนได้เข้าใจความหมายของมัน


Chorus

บุตรมนุษย์ได้แสดงออกถึงน้ำพระทัย

และเทวสภาพผ่านความเป็นมนุษย์

ผ่านการแสดงน้ำพระทัย และอุปนิสัยพระเจ้า

ทรงเผยให้คนได้เห็นพระเจ้า

ในดินแดนของพระวิญญาณ

ผู้ไม่อาจถูกจับต้องมองเห็น

พวกเขาเห็นพระเจ้า มีเลือดเนื้อและฉายา


Outro

ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงปรากฎในรูปใด

ตรัสจากมุมมองใด หรือฉายาใด

พระเจ้าไม่อาจแทนค่าสิ่งใด นอกจากพระองค์

ไม่เป็นผู้แทนคนผู้เสื่อมทราม

จริงแท้แน่นอน ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 156 พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นสิ่งที่พระวิญญาณเป็น

ถัดไป: 158 วิธีการและหลักการทำงานของพระเจ้าในสภาพมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger