462 พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า

Verse 1

ราชกิจดำเนินไป

ไม่ยั้งหยุดผ่านช่วงห้วงเวลา

หลังจากเกิดสัญญาสายรุ้งที่ทรงให้ไว้กับผองชน

ว่าพระองค์จะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีก

พระเจ้าหวังให้มีผู้คนเพิ่ม

ผู้คิดเช่นเดียวกับพระองค์


Chorus

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์


Verse 2

พระเจ้าทรงยิ่งต้องการ

ผู้ทำตามน้ำพระทัยบนโลก

และผู้ที่สามารถอยู่ โดยไม่ผูกมัดกับซาตาน

ผู้ที่สามารถหลุดพ้นพลังแห่งความมืดดำ

และเป็นคำพยานให้พระองค์

ผู้คนที่ทำได้


Chorus

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์


Bridge

พระเจ้าเฝ้ารอผู้คนเหล่านั้นมาแสนนาน

หากไม่นับน้ำท่วมโลกและพันธสัญญากับผองชน

ตั้งแต่สร้างโลก ความหวังพระเจ้ายังเหมือนเดิม

เช่นเดียวกับน้ำพระทัย ความคิด และแผนการ


Chorus

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์ ให้พระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 461 พระเจ้าทรงวางความหวังของพระองค์ไว้กับมนุษย์อย่างครบบริบูรณ์

ถัดไป: 463 ความหวังของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ยังไม่เปลี่ยนแปลง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger