ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า

播放速度

พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า

ราชกิจดำเนินไป

ไม่ยั้งหยุดผ่านช่วงห้วงเวลา

หลังจากเกิดสัญญาสายรุ้งที่ทรงให้ไว้กับผองชน

ว่าพระองค์จะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีก

พระเจ้าหวังให้มีผู้คนเพิ่ม

ผู้คิดเช่นเดียวกับพระองค์

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์

II

พระเจ้าทรงยิ่งต้องการ

ผู้ทำตามน้ำพระทัยบนโลก

และผู้ที่สามารถอยู่ โดยไม่ผูกมัดกับซาตาน

ผู้ที่สามารถหลุดพ้นพลังแห่งความมืดดำ

และเป็นคำพยานให้พระองค์

ผู้คนที่ทำได้

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์

III

พระเจ้าเฝ้ารอผู้คนเหล่านั้นมาแสนนาน

หากไม่นับน้ำท่วมโลกและพันธสัญญากับผองชน

ตั้งแต่สร้างโลก ความหวังพระเจ้ายังเหมือนเดิม

เช่นเดียวกับน้ำพระทัย ความคิด และแผนการ

ทรงต้องการผู้ที่เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

รู้จักพระอุปนิสัย บูชาพระองค์

กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจ

กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเป็นคำพยานให้พระองค์

ให้พระองค์ ให้พระองค์ ให้พระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ทั่วทั้งจักรวาลเริ่มต้นใหม่

ถัดไป:มนุษย์สามารถเป็นคนสนิทของพระเจ้าได้ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น