329 พระเจ้าปรารถนาดวงใจอันแท้จริงของมนุษย์

Verse 1

คนทุกวันนี้ไม่เห็นค่าพระเจ้า

ในใจพวกเขา พระองค์ไร้ตัวตน

ต่อไปจากนี้ เมื่อถึงวันที่ทรมาน

หวังจะให้พระองค์เห็นรักแท้ที่มี

Chorus

ที่ทรงทำไม่คุ้มค่าใจคนหรือไร

ไยผู้คนไม่ให้ใจพระองค์

เหตุใดคนเก็บใจไว้ ไม่ยอมปลดปล่อยออกมา

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

Verse 2

อันความเที่ยงธรรม ไร้ซึ่งตัวตน

ไม่อาจมองด้วยตา หรือสัมผัส

ภายในร่างของคน สิ่งมีค่าที่สุด

สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือหัวใจของคน

Chorus

ที่ทรงทำไม่คุ้มค่าใจคนหรือไร

ไยผู้คนไม่ให้ใจพระองค์

เหตุใดคนเก็บใจไว้ ไม่ยอมปลดปล่อยออกมา

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

Bridge

เหตุใดกัน เมื่อพระเจ้าขอไป

คนกำฝุ่นดิน ขว้างใส่พระองค์

หรือนี่คือแผนอันแยบยล

Chorus

ที่ทรงทำไม่คุ้มค่าใจคนหรือไร

ไยผู้คนไม่ให้ใจพระองค์

เหตุใดคนเก็บใจไว้ ไม่ยอมปลดปล่อยออกมา

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

เป็นได้ไหมที่ใจสุขสงบเสียที

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 328 ผู้คนเพียงแค่ยังไม่ได้มอบหัวใจของพวกเขาแด่พระเจ้า

ถัดไป: 330 เจ้าได้รู้สึกหรือไม่ถึงความหวังที่พระเจ้าทรงมีต่อเจ้า?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

บทที่ 18

ในแสงสว่างวาบของฟ้าแลบ รูปร่างอันแท้จริงของสัตว์ทุกตัวถูกเปิดเผย ดังนั้น เมื่อได้รับความกระจ่างจากความสว่างของเรา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger