97 พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิตทั้งจักรวาลในยุคสุดท้าย

Verse 1

มนุษย์อาจจะรู้สึกราว

กับว่าพระเจ้าไม่ได้ทำงานมากมาย

แต่หากพระเจ้าเปล่งวาจา

ผู้คนจะต้องเชื่อและตกตะลึง

Verse 2

ผู้คนหวีดร้องเมื่อไม่รู้ความจริง

พระวจนะทำให้เงียบงัน

พระเจ้าจะทำสำเร็จโดยพลัน

นี่คือแผนที่วางไว้ยาวนาน

Pre-chorus

พระองค์จะนำพระวจนะมาเยือนยังโลกของเรา

Chorus

พระเจ้าใช้วจนะพิชิตในหมู่จักรวาล

จะไม่ทรงทำผ่านร่างมนุษย์

แต่จะทำผ่านพระวจนะ

พระเจ้าพิชิตโลกนี้ ผ่านดำรัสในร่างมนุษย์

พระวจนะในร่างมนุษย์

คำปรากฏขึ้นมาเป็นมนุษย์

Verse 3

อาณาจักรพันปีมาถึง

เยรูซาเลมใหม่ลงมา

เป็นการมาถึงของพระวจนะ

จากสวรรค์มาอยู่ในหมู่มนุษย์

Verse 4

พระวจนะจะติดตามการกระทำ

และความคิดของทุกคน

พระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จ

อาณาจักรอันแสนวิเศษงดงาม

Pre-chorus

พระองค์จะนำพระวจนะมาเยือนยังโลกของเรา

Chorus

พระเจ้าใช้วจนะพิชิตในหมู่จักรวาล

จะไม่ทรงทำผ่านร่างมนุษย์

แต่จะทำผ่านพระวจนะ

พระเจ้าพิชิตโลกนี้ ผ่านดำรัสในร่างมนุษย์

พระวจนะในร่างมนุษย์

คำปรากฏขึ้นมาเป็นมนุษย์

Bridge

พระเจ้าวางแผนให้พระวจนะ

ปรากฏบนโลกนานนับพันปี

จะสำแดงสิ่งที่ทรงกระทำ

พระราชกิจจะลุล่วงไป

และช่วงนี้ของมนุษย์จะสิ้นสุดลง

Chorus

พระเจ้าใช้วจนะพิชิตในหมู่จักรวาล

จะไม่ทรงทำผ่านร่างมนุษย์

แต่จะทำผ่านพระวจนะ

พระเจ้าพิชิตโลกนี้ ผ่านดำรัสในร่างมนุษย์

พระวจนะในร่างมนุษย์

คำปรากฏขึ้นมา

พระเจ้าใช้วจนะพิชิตในหมู่จักรวาล

จะไม่ทรงทำผ่านร่างมนุษย์

แต่จะทำผ่านพระวจนะ

พระเจ้าพิชิตโลกนี้ ผ่านดำรัสในร่างมนุษย์

พระวจนะในร่างมนุษย์

คำปรากฏขึ้นมาเป็นมนุษย์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 96 ผู้คนรู้จักพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านพระราชกิจแห่งพระวจนะ

ถัดไป: 98 ไม่มีใครสามารถออกห่างจากพระวจนะของพระเจ้าได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 39

แต่ละวัน เราเคลื่อนไปเหนือจักรวาลทั้งหลาย สังเกตการณ์ทุกสรรพสิ่งที่มือของเราสร้างขึ้น เหนือฟ้าสวรรค์คือสถานที่แห่งการหยุดพักของเรา...

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า

พระเจ้าตรัสพระวจนะของพระองค์และทรงพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับยุคที่แตกต่างกัน และในยุคที่แตกต่างกัน พระองค์ตรัสพระวจนะที่แตกต่างกัน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger