606 พระเจ้าทรงใช้ธรรมชาติของมนุษย์ในการประเมินมนุษย์

Verse 1

ท่ามกลางพวกที่แสวงหาชีวิต

เปาโลไม่รู้จักแก่นแท้ของตนเอง

เขามิได้ถ่อมใจหรือเชื่อฟังใด ๆ เลย

ไม่รู้แก่นแท้ที่ต่อต้านพระเจ้า


Verse 2

เปาโลจึงเป็นมนุษย์ผู้ล้มเหลวในการได้ผ่าน

ประสบการณ์โดยละเอียด

ไม่ได้นำความจริงไปปฏิบัติ

เปโตรนั้นแตกต่างออกไป


Pre-chorus 1

เปโตรรู้ถึงข้อบกพร่อง จุดอ่อน

ความเสื่อมทรามของตน

เขาจึงมีเส้นทางปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนอุปนิสัยตน

เขามิใช่พวกที่มีแต่คำสอน แต่ไม่มีความเป็นจริง


Chorus

ยามคนประเมินกันเองคือเป็นไปตามคุณูปการ

ยามพระเจ้าทรงประเมินคนคือตามธรรมชาติคน

ยามคนประเมินกันเองคือเป็นไปตามคุณูปการ

ยามพระเจ้าทรงประเมินคนคือตามธรรมชาติคน


Verse 3

พวกเปลี่ยนแปลงได้รับความรอดเป็นคนใหม่

เหมาะเป็นผู้แสวงหาความจริง

แต่พวกที่ไม่เปลี่ยนคือพวกล้าสมัยโดยธรรมชาติ

พวกเขาไม่ได้รับการช่วยให้รอด


Pre-chorus 2

พระเจ้าทรงรังเกียจพวกเขา

เป็นพวกที่พระเจ้าทรงปฏิเสธ

ไม่สำคัญว่างานพวกเขาอาจจะยิ่งใหญ่เพียงใด

พระเจ้าจะไม่ทรงจดจำ

พวกที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลง


Chorus

ยามคนประเมินกันเองคือเป็นไปตามคุณูปการ

ยามพระเจ้าทรงประเมินคนคือตามธรรมชาติคน

ยามคนประเมินกันเองคือเป็นไปตามคุณูปการ

ยามพระเจ้าทรงประเมินคนคือตามธรรมชาติคน


Bridge

ถ้ายังไม่มีความจริงในสิ่งที่เจ้าแสวงหา

หากเจ้ายังทะนงตน อีกทั้งโอหัง

กลับกลอกและชอบอวดตัวเหมือนเปาโล

เจ้านั้นคือคนเสื่อม เจ้าคือคนล้มเหลว

หากเจ้าแสวงหาการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง

เช่นเปโตร ไม่โอหังเอาแต่ใจ

หากเจ้าแสวงหาการทำหน้าที่

เจ้าคือสิ่งทรงสร้างที่สามารถบรรลุชัยชนะ


Chorus

ยามคนประเมินกันเองคือเป็นไปตามคุณูปการ

ยามพระเจ้าทรงประเมินคนคือตามธรรมชาติคน

ยามคนประเมินกันเองคือเป็นไปตามคุณูปการ

ยามพระเจ้าทรงประเมินคนคือตามธรรมชาติคน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเส้นทางที่มนุษย์เดิน

ก่อนหน้า: 605 การได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้าขึ้นอยู่กับการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง

ถัดไป: 607 คุณสมบัติขั้นต่ำที่สุดที่ต้องมีในการที่จะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger