870 พระเจ้าทรงทนทุกข์กับความทรมานอันใหญ่หลวงเพื่อความรอดของมนุษย์

1 ครั้งนี้ พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจที่พระองค์ยังทำไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพื่อทรงพิพากษายุคนี้และนำยุคนี้มายังปลายทาง เพื่อทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากทะเลแห่งความทุกข์ เพื่อทรงพิชิตมนุษยชาติอย่างถ้วนทั่ว และเพื่อทรงเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในการดำเนินชีวิตของผู้คน หลายค่ำคืนที่พระเจ้าทรงสู้ทนการไม่ได้บรรทม เพื่อทรงปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากความทุกข์และจากกำลังบังคับมืดซึ่งมืดดำเหมือนยามค่ำคืน และเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของงานของมวลมนุษย์ พระองค์ได้เสด็จลงมาจากสถานที่สูงสุดสู่สถานที่ต่ำสุด เพื่อดำรงพระชนม์ชีพในนรกของมนุษย์ขุมนี้และทรงผ่านพ้นวันเวลาของพระองค์ไปพร้อมกับมนุษย์ พระเจ้าไม่เคยพร่ำบ่นถึงความเลวทรามท่ามกลางพวกเขา อีกทั้งพระองค์ไม่เคยทรงขอจากมนุษย์มากมายเกินไปด้วย แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พระเจ้ากลับทรงสู้ทนความอับอายอันใหญ่หลวงในขณะที่ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ให้เสร็จสิ้น เพื่อที่มนุษยชาติทั้งปวงอาจได้ชื่นชมการหยุดพักในไม่ช้า พระเจ้าได้ทรงสู้ทนการดูหมิ่นเหยียดหยามและทรงทนทุกข์กับความอยุติธรรมเพื่อเสด็จมายังแผ่นดินโลก และทรงเข้าสู่ถ้ำเสือด้วยพระองค์เองเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

2 หลายครั้งเหลือเกินที่พระองค์ได้แหงนพระพักตร์มองมวลดารา หลายครั้งเหลือเกินที่พระองค์ได้ทรงจากไปยามรุ่งอรุณและกลับมายามพลบค่ำ พระองค์ได้ทรงสู้ทนความร้าวรานอย่างที่สุดและตกอยู่ภายใต้การโจมตีและการทำลายของผู้คน พระเจ้าได้เสด็จมายังดินแดนแห่งความโสมมนี้ โดยสู้ทนกับการย่ำยีและการกดขี่จากมนุษย์อยู่ในความบดบังอย่างเงียบๆ กระนั้นพระองค์ก็ไม่เคยทรงสู้กลับหรือมีข้อพึงประสงค์อันใดที่เกินเลยกับผู้คนเลย! พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับมวลมนุษย์ ได้แก่ การสอน การให้ความรู้แจ้งแก่ผู้คนและการตำหนิติเตียนผู้คน การถลุงพวกเขาด้วยพระวจนะของพระองค์ รวมทั้งการย้ำเตือน การเตือนสติ การชูใจ การพิพากษา และการเปิดโปงพวกเขา ทุกขั้นตอนที่พระองค์ทรงใช้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งชีวิตของผู้คน หมายที่จะชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ ทั้งๆ ที่ได้ทรงเอาความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้และชะตากรรมไปจากพวกเขา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ทุกขั้นตอนที่พระองค์ทรงใช้เป็นไปเพื่อการอยู่รอดของพวกเขา เพื่อที่ผู้คนจะสามารถมีบั้นปลายอันสวยงามบนแผ่นดินโลก

ดัดแปลงจาก “งานและการเข้าสู่” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 869 พระเจ้าทรงทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 871 ความถ่อมตนของพระเจ้าช่างน่าชื่นชม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้น ที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

เพื่อที่จะเป็นคำพยานต่อพระเจ้าและทำให้พญานาคใหญ่สีแดงนั้นอับอาย คนเราจำต้องมีหลักการ และคนเราต้องทำได้ตามเงื่อนไขประการหนึ่ง นั่นก็คือ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger