869 พระเจ้าทรงทนทุกข์ใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 1

เมื่อวันวานเนิ่นนาน พระเจ้าเสด็จมายังโลกมนุษย์

สู้ทนความทุกข์เช่นเดียวกับมนุษย์

ทรงได้อยู่ร่วมกับมนุษย์มานานหลายปี

ไม่มีใครค้นพบการดำรงอยู่ของพระองค์

พระองค์ทรงสู้ทนอย่างนิ่งเงียบต่อความลำเค็ญของโลก

ทรงดำเนินพระราชกิจที่ทรงนำมา


Chorus

เพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์

ทรงทนความเจ็บปวดที่ผู้คนไม่เคยเจอ

ช่วยเหลือผู้คนอย่างลับๆ ถ่อมพระองค์ต่อหน้าผู้คน

เพื่อน้ำพระทัยของพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์


Verse 2

เพราะพระราชกิจพระเจ้าทรงต้องตรัส และทำด้วยพระองค์เอง

เพราะไม่มีทางที่มนุษย์จะช่วยทำแทน

ทรงทนความทุกข์มากมายบนโลกเพื่อทรงราชกิจ

คนไม่สามารถทำงานแทนพระองค์


Chorus

เพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์

ทรงทนความเจ็บปวดที่ผู้คนไม่เคยเจอ

ช่วยเหลือผู้คนอย่างลับๆ ถ่อมพระองค์ต่อหน้าผู้คน

เพื่อน้ำพระทัยของพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์


Bridge

พระเจ้าทรงเผชิญภยันตรายอันใหญ่หลวงกว่าเมื่อครา

ในยุคพระคุณที่ได้เสด็จมายังที่พำนักพญานาคใหญ่สีแดง

เพื่อทรงพระราชกิจ ทุ่มเทพระดำริ ความใส่พระทัย

เพื่อทรงไถ่มนุษย์ยากไร้ผู้จมปลักในกองมูล


Chorus

เพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์

ทรงทนความเจ็บปวดที่ผู้คนไม่เคยเจอ

ช่วยเหลือผู้คนอย่างลับๆ ถ่อมพระองค์ต่อหน้าผู้คน

เพื่อน้ำพระทัยของพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์

เพื่อน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์

ทรงทนความเจ็บปวดที่ผู้คนไม่เคยเจอ

ช่วยเหลือผู้คนอย่างลับๆ ถ่อมพระองค์ต่อหน้าผู้คน

เพื่อน้ำพระทัยของพระบิดา และความจำเป็นของมนุษย์

เพื่อความจำเป็นของมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานและการเข้าสู่

ก่อนหน้า: 868 พระเจ้าในรูปมนุษย์ทรงพระราชกิจอย่างเงียบๆ เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 870 พระเจ้าทรงทนทุกข์กับความทรมานอันใหญ่หลวงเพื่อความรอดของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger