875 นัยสำคัญของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทนทุกข์แทนมนุษย์

1 พระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์ในเนื้อหนังเพื่อทนทุกข์แทนผู้คน และเมื่อได้ทรงทำเช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็จะก่อให้เกิดบั้นปลายอันน่าอัศจรรย์ในอนาคตสำหรับพวกเขา  ในช่วงระยะของพระราชกิจที่พระเยซูทรงทำให้สำเร็จสมบูรณ์นั้น พระองค์เพียงทรงสวมสภาพเสมือนของเนื้อหนังที่มีบาปหนาและทรงถูกตรึงกางเขน ถูกแปรเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป และทรงไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวง การนี้ได้วางรากฐานสำหรับการเข้าสู่บั้นปลายที่น่าอัศจรรย์ในอนาคตของมนุษยชาติ  พระองค์ทรงรับเอาบาปทั้งหลายของผู้คนไว้กับพระองค์เองและทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและทรงไถ่มวลมนุษย์  กล่าวคือ การนี้ได้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานที่มนุษย์อาจใช้รับการอภัยบาปทั้งหลายของพวกเขาเพื่อมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ที่มากกว่านั้นคือ การนี้ยังเป็นเบี้ยต่อรองในสงครามกับซาตานด้วย

2 ในยุคสุดท้าย พระเจ้าจะทรงพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จสมบูรณ์และพายุคเก่าไปสู่การปิดตัว และพระองค์จะทรงพามนุษย์ที่ยังเหลืออยู่นั้นไปสู่บั้นปลายที่น่าอัศจรรย์ของพวกเขา  ด้วยเหตุนั้น พระเจ้าจึงได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง และนอกเหนือจากการทรงพิชิตมนุษยชาติแล้ว ยังได้เสด็จมาสู้ทนความทุกข์บางส่วนแทนผู้คน  ความทุกข์ทั้งหมดของมวลมนุษย์จะถูกขจัดโดยวิถีทางของหลักฐานนี้—กิจการนี้—ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าทรงเป็นคำพยานให้พระองค์เอง และจากนั้นก็ทรงใช้หลักฐานและคำพยานนี้เอาชนะซาตาน ทำให้มารละพยศ และก่อให้เกิดบั้นปลายที่น่าอัศจรรย์ของมนุษยชาติ

3 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์และลิ้มรสความทุกข์ทางโลก  การที่พระเจ้าทรงทำการนี้เป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดต่อทั้งมวลมนุษย์และบั้นปลายในอนาคตของมวลมนุษย์  ทั้งหมดนี้กำลังดำเนินการเพื่อนำความรอดมาสู่มนุษยชาติและเพื่อให้ได้รับมนุษย์เอาไว้ กิจการเหล่านี้กำลังดำเนินการและกำลังมีการใช้ความมานะพยายามนี้เพื่อประโยชน์แห่งบั้นปลายที่น่าอัศจรรย์ของมนุษยชาติ  หลังจากที่พระองค์ทรงพามนุษย์กลับมาโดยการทรงลิ้มรสความทุกข์ของมนุษย์ ซาตานจะไม่มีสิ่งใดที่มันสามารถใช้เล่นงานพวกเขาได้อีกต่อไป และมนุษยชาติก็จะหันไปหาพระเจ้าโดยบริบูรณ์  เมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะสามารถถือได้ว่ามนุษย์เป็นของพระเจ้าอย่างพร้อมมูล

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, นัยสำคัญแห่งการที่พระเจ้าทรงรับรสชาติของความทุกข์ทางโลก

ก่อนหน้า: 874 ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงกระทำเพื่อมนุษย์นั้นจริงใจ

ถัดไป: 876 การที่พระเจ้ามีประสบการณ์กับความเจ็บปวดของมนุษย์นั้นเปี่ยมความหมายอย่างลึกซึ้ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger