878 ทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าเป็นไปเพื่อชีวิตมนุษย์

Verse 1

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ครานี้

เพื่อสะสางราชกิจให้ครบบริบูรณ์

เพื่อพิพากษาและปิดตัวยุคนี้ลง

ช่วยคนบาปให้พ้นโลกที่เจ็บปวด

แปลงสภาพพวกเขาโดยสิ้นเชิง


Chorus 1

พระเจ้าทรงไม่ได้บรรทมหลายคืน

กับราชกิจเพื่อมนุษยชาติ

จากที่สูงสู่ส่วนลึกต่ำสุด พระองค์เสด็จ

ลงนรกมีชีวิตเพื่อใช้เวลากับผู้คน

ทรงไม่เคยพร่ำบ่นโลกที่โกโรโกโส

ทรงไม่เคยตำหนิมนุษย์ที่ท้าทาย

แต่ทรงสู้ทนความอดสูขณะทรงราชกิจเอง


Verse 2

พระเจ้าทรงใช้พระชนม์ชีพในนรกได้อย่างไร

แต่เพื่อให้มนุษย์หยุดพักได้เร็วกว่าเดิม

ทรงสู้ทนอัปยศ แบกรับความอยุติธรรม

เพื่อทรงมายังโลกและเข้าสู่ "นรก"

เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดกัน


Chorus 2

ด้วยคุณสมบัติใด มนุษย์จึงจะต่อต้านพระเจ้า

มนุษย์นั้นพร่ำบ่นพระองค์ได้เช่นไร

หรือกล้ามองดูพระองค์ได้เช่นไร

พระเจ้าเสด็จจากสรวงสวรรค์

มายังดินแดนชั่วร้ายแห่งนี้

มิเคยทรงระบายความคับข้อง

พระทัย พร่ำบ่นเรื่องคน


Verse 3

พระองค์ทรงยอมรับการย่ำยี

และการกดขี่ของมนุษย์

ไม่เคยต่อต้านข้อเรียกร้องมนุษย์

หรือทรงเรียกร้องอย่างไร้เหตุผลกับมนุษย์

ทรงราชกิจที่จำเป็นต่อมนุษย์โดยไม่พร่ำบ่น


Chorus 3

มีขั้นตอนใดของพระองค์ที่มิใช่เพื่อมนุษย์

ทรงให้ความรู้แจ้ง ตำหนิ ถลุงด้วยวจนะ

ย้ำเตือน ปลอบโยน เปิดเผย พิพากษา

ถึงแม้ทรงลบชะตากรรมมนุษย์

มีขั้นตอนใดมิใช่เพื่อให้มนุษย์อยู่รอด

ให้มนุษย์พ้นความรวดร้าวและพ้นความมืดมน


Outro

ผู้ใดสามารถเข้าใจพระทัย

รักมนุษย์ไม่ต่างจากมารดารักลูกตน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานและการเข้าสู่

ก่อนหน้า: 877 พระเจ้าทรงสู้ทนการดูหมิ่นอันใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 879 พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger