89 กิจพระเจ้าสำเร็จด้วยพระวจนะ

Verse 1

หลังจากคุณได้ผ่านได้พบประสบการณ์

หากคุณรู้งานของ พระองค์ ทุกขั้นตอน

และรู้ ผลของพระวจนะ ใยมีหลายสิ่ง

ไม่สมดั่งใจ

หากว่าคุณ มองเห็นได้อย่างชัดเจน

และรู้ดีถึง เรื่องราวทุกๆอย่าง

คุณจะก้าวเดินไป อย่างไม่หวั่นเกรง

โดยไม่ต้อง วิตก กังวล


Chorus

กิจพระเจ้า สำเร็จมากเพียงใด

พระวจนะ นั้น บ่งบอก

พระวจนะ ขัดเกลามวลมนุษย์

และเปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี


Verse 2

ทุกความทรมานและการขัดเกลา

และทุกความรู้แจ้ง ที่ได้พบพาน

ทุกการจัดการที่ได้เกิดขึ้นภายใน

ล้วนสำเร็จ ด้วยพระวจนะ

คนติดตามพระเจ้า เพราะสิ่งใด

เหตุผลนั้นคือ พระวจนะ

พระวจนะนั้นช่างลึกลับ สัมผัสถึง หัวใจ มนุษย์


Pre-chorus

พระวจนะเปิดเผย ความลับที่อยู่ในใจของคน

ทำให้พวกเขาได้เห็น

ทั้งวันข้างหน้าและวันที่พ้นผ่าน


Chorus

กิจพระเจ้า สำเร็จมากเพียงใด

พระวจนะ นั้น บ่งบอก

พระวจนะ ขัดเกลามวลมนุษย์

และเปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

เปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี


Verse 3

เพราะพระวจนะของพระเจ้า คนสู้ทน เจ็บปวดและ ทรมาน

พระวจนะ ทำให้คนเพรียบพร้อม

และเริ่มต้นการ ติดตามพระองค์

คนเรานั้นควร ยอมรับพระวจนะ

ไม่ว่าเพรียบพร้อม หรือได้รับการขัดเกลา

พระวจนะ นั้นยังคงสำคัญ

นี่คือ กิจพระเจ้า โลกทัศน์ที่คนควรรู้


Chorus

กิจพระเจ้า สำเร็จมากเพียงใด

พระวจนะ นั้น บ่งบอก

พระวจนะ ขัดเกลามวลมนุษย์

และเปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

เปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

พระวจนะได้ เปลี่ยนแปลงทุกความคิดที่มี


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มีเพียงผู้ที่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็นคำพยานต่อพระเจ้า

ก่อนหน้า: 88 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายทรงพระราชกิจแห่งพระวจนะเป็นหลัก

ถัดไป: 90 พระวจนะของพระเจ้าคือสิทธิอำนาจและการพิพากษา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger