ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

กิจพระเจ้าสำเร็จด้วยพระวจนะ

播放速度

กิจพระเจ้าสำเร็จด้วยพระวจนะ

หลังจากคุณได้ผ่านได้พบประสบการณ์

หากคุณรู้งานของ พระองค์ ทุกขั้นตอน

และรู้ ผลของพระวจนะ ใยมีหลายสิ่ง

ไม่สมดั่งใจ

หากว่าคุณ มองเห็นได้อย่างชัดเจน

และรู้ดีถึง เรื่องราวทุกๆอย่าง

คุณจะก้าวเดินไป อย่างไม่หวั่นเกรง

โดยไม่ต้อง วิตก กังวล

กิจพระเจ้า สำเร็จมากเพียงใด

พระวจนะ นั้น บ่งบอก

พระวจนะ ขัดเกลามวลมนุษย์

และเปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

ทุกความทรมานและการขัดเกลา

และทุกความรู้แจ้ง ที่ได้พบพาน

ทุกการจัดการที่ได้เกิดขึ้นภายใน

ล้วนสำเร็จ ด้วยพระวจนะ

คนติดตามพระเจ้า เพราะสิ่งใด

เหตุผลนั้นคือ พระวจนะ

พระวจนะนั้นช่างลึกลับ สัมผัสถึง หัวใจ มนุษย์

พระวจนะเปิดเผย ความลับที่อยู่ในใจของคน

ทำให้พวกเขาได้เห็น

ทั้งวันข้างหน้าและวันที่พ้นผ่าน

กิจพระเจ้า สำเร็จมากเพียงใด

พระวจนะ นั้น บ่งบอก

พระวจนะ ขัดเกลามวลมนุษย์

และเปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

เปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

เพราะพระวจนะของพระเจ้า คนสู้ทน เจ็บปวดและ ทรมาน

พระวจนะ ทำให้คนเพรียบพร้อม

และเริ่มต้นการ ติดตามพระองค์

คนเรานั้นควร ยอมรับพระวจนะ

ไม่ว่าเพรียบพร้อม หรือได้รับการขัดเกลา

พระวจนะ นั้นยังคงสำคัญ

นี่คือ กิจพระเจ้า โลกทัศน์ที่คนควรรู้

กิจพระเจ้า สำเร็จมากเพียงใด

พระวจนะ นั้น บ่งบอก

พระวจนะ ขัดเกลามวลมนุษย์

และเปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

เปลี่ยนแปลงทุกความ ความคิดที่มี

พระวจนะได้ เปลี่ยนแปลงทุกความคิดที่มี

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:เวลาที่เสียไปไม่มีวันย้อนคืน

ถัดไป:การปฏิบัติตามพระวจนะและทำให้พระเจ้าพอพระทัยต้องมาก่อน