136 พระราชกิจพระเจ้าไม่หยุดนิ่ง

Chorus

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ตลอดมา

ให้งานใหม่และมีชีวิต ไม่เก่าและตาย

สิ่งที่ทรงขอมนุษย์ให้ยึดมั่นผันแปรตามยุคสมัย

มิได้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทำให้มนุษย์มีชีวิตและเป็นคนใหม่

ไม่ใช่มารที่ทำให้คนเป็นคนเก่าและตาย


Verse 1

เจ้านั้นคิดผิดเรื่องพระเจ้า มิอาจปล่อยวาง

ที่เป็นเช่นนี้เพราะใจเจ้านั้นปิดกั้น

หาใช่ราชกิจพระองค์ ไม่รับรู้ความปรารถนาคน

หรือเพราะทรงละเลยหน้าที่ของพระองค์


Verse 2

เจ้าบกพร่องมากไปในความเชื่อฟัง

ความเหมือนมนุษย์ก็ไม่มีแม้สักนิด

เจ้าจึงไม่อาจทิ้งมโนคติหลงผิด

พระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้เรื่องยากกับเจ้าเลย


Pre-chorus

เจ้าคือต้นเหตุ มิได้ข้องเกี่ยวกับพระเจ้า

ความทุกข์เกิดจากมนุษย์ทำทั้งนั้น


Chorus

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ตลอดมา

ให้งานใหม่และมีชีวิต ไม่เก่าและตาย

สิ่งที่ทรงขอมนุษย์ให้ยึดมั่นผันแปรตามยุคสมัย

มิได้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทำให้มนุษย์มีชีวิตและเป็นคนใหม่

ไม่ใช่มารที่ทำให้คนเป็นคนเก่าและตาย


Verse 3

พระดำริของพระเจ้านั้นดีงามเสมอ

พระองค์มิได้ประสงค์ให้เจ้าหลงผิด

ทรงอยากให้เจ้าได้ถูกเปลี่ยน

เป็นคนใหม่ตามยุคที่ผันผ่าน

แต่เจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใดดี


Verse 4

เจ้ามักจะพินิจพิเคราะห์ วิเคราะห์ทุกสิ่ง

พระเจ้ามิได้ทรงทำให้เจ้าลำเค็ญ

แต่เจ้าไม่มีความเคารพให้พระเจ้า

ความไม่เชื่อฟังของเจ้ามากเกินไป


Bridge

สิ่งทรงสร้างขนาดเล็กนิดเดียว กล้าที่จะนำ

สิ่งไม่สำคัญที่พระเจ้าประทาน

ย้อนกลับมาใช้โจมตีพระองค์

นี่ไม่ใช่คนไม่เชื่อฟังหรือไร

คนไม่ควรแสดงมุมมองเฉพาะพระพักตร์

และยิ่งไม่ควรโอ้อวดภาษาไร้ค่าใดๆ

โดยไม่เอ่ยถึงมโนคติหลงผิดที่คร่ำครึ

คนไม่ยิ่งไร้ราคาหรอกหรือ โอ้ มิใช่หรือ


Chorus

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ตลอดมา

ให้งานใหม่และมีชีวิต ไม่เก่าและตาย

สิ่งที่ทรงขอมนุษย์ให้ยึดมั่นผันแปรตามยุคสมัย

มิได้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทำให้มนุษย์มีชีวิตและเป็นคนใหม่

ไม่ใช่มารที่ทำให้คนเป็นคนเก่าและตาย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เฉพาะบรรดาผู้ที่รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าวันนี้เท่านั้นที่อาจรับใช้พระเจ้าได้

ก่อนหน้า: 135 พระราชกิจของพระเจ้าใหม่เสมอและไม่เคยเก่าเลย

ถัดไป: 137 พระราชกิจทั้งมวลของพระเจ้าสัมพันธ์กับชีวิตจริงที่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger