135 พระราชกิจของพระเจ้าใหม่เสมอและไม่เคยเก่าเลย

Verse 1

ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงได้ตรัสว่า

ราชกิจของพระยาห์เวห์นั้น

ได้ตกยุคหมดสมัยไปตั้งแต่ในยุคพระคุณ

พระราชกิจของพระเยซูก็หมดสมัยเช่นกัน

ดังวันนี้ที่พระเจ้าตรัส

หากที่ผ่านมามีเพียงยุคธรรมบัญญัติ

และหากถ้ายุคที่ผ่านมาไม่เคยมียุคพระคุณ

พระเยซูคงไม่ทรงโดนตรึงบนไม้กางเขน

และพระองค์คงไม่ทรงสามารถที่จะไถ่มวลมนุษย์


Chorus

พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจซ้ำ ๆ

ทรงเปลี่ยนแปลงพระราชกิจอยู่เสมอ

มากเท่าที่ตรัสพระวจนะใหม่แก่เจ้า

และที่ทรงราชกิจใหม่แต่ละวัน

นี่คือพระราชกิจพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

และสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญได้แก่

คำว่า "ใหม่" และคำว่า "มหัศจรรย์"


Verse 2

ถ้าที่ผ่านมามีเพียงยุคธรรมบัญญัติ

มนุษย์นั้นจะสามารถพัฒนา

เป็นดังเช่นวันนี้ได้หรือเปล่า

ประวัติศาสตร์เคลื่อนไปไม่หยุดเฉย

มิใช่กฎธรรมชาติของพระราชกิจพระเจ้าหรือไร

นี่ไม่ใช่การพรรณนาหรือไร

เรื่องการบริหารจัดการคนของพระเจ้าทั่วจักรวาล

และน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนเสมอ

ประวัติศาสตร์ก้าวไป

เช่นเดียวกับพระราชกิจพระเจ้า


Bridge

พระองค์จะไม่ทรงคง

พระราชกิจอย่างเดียวกันไว้เป็นเวลาหกพันปี

เพราะว่าพระองค์ทรงใหม่ทุกครา ไม่เคยทรงเก่า

หนึ่งครั้งที่ทรงโดนตะปูตรึงไว้บนไม้กางเขน

พระองค์จะทรงสามารถทำพระกิจนี้

ตราบชั่วนิจนิรันดร์ได้หรือ

จะมีตอกตะปูตรึงบนไม้กางเขนสองครั้งได้หรือ

นี่เป็นเพียงเรื่องไร้สาระที่มนุษย์เข้าใจกันเช่นนี้


Verse 3

"พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง

และจะทรงเป็นพระเจ้าเสมอไป"

คำที่พูดมาเช่นนี้ จริงแท้แน่นอน

แก่นแท้ของพระเจ้านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง

และทรงไม่มีทางกลายเป็นซาตาน

แต่นี่ไม่ได้หมายถึงว่าพระราชกิจจะคงที่

และไม่ผันแปรเช่นดังแก่นแท้ของพระองค์

เจ้าจะอธิบายที่ว่า "พระองค์ทรงใหม่

และไม่เคยทรงเก่าเลย" ได้อย่างไร

หากเจ้าพูดว่าพระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง


Chorus

พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจซ้ำ ๆ

ทรงเปลี่ยนแปลงพระราชกิจอยู่เสมอ

มากเท่าที่ตรัสพระวจนะใหม่แก่เจ้า

และที่ทรงราชกิจใหม่แต่ละวัน

นี่คือพระราชกิจพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทำ

และสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญได้แก่

คำว่า "ใหม่" และ คำว่า "มหัศจรรย์"


Outro

พระราชกิจของพระเจ้าแผ่ขยายอย่างต่อเนื่อง

และเปลี่ยนแปลงตลอด

น้ำพระทัยของพระเจ้าถูกเปิดเผยแก่มวลมนุษย์

และสำแดงเรื่อยไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

ก่อนหน้า: 134 แก่นแท้ของพระเจ้ามิอาจเปลี่ยนแปลงได้

ถัดไป: 136 พระราชกิจพระเจ้าไม่หยุดนิ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger