477 จงรับเอาพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นหลักพื้นฐานของการประพฤติของเจ้า

Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายาม

ที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐาน

การใช้ชีวิตของพวกเจ้า


Verse 1

ไม่ว่าจะเป็นพระวจนะ

ที่พวกเจ้าเต็มใจจะฟังหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นพระวจนะ

ที่พวกเจ้ารับได้ง่ายหรือรับได้ยาก

เจ้าต้องจริงจังต่อพระวจนะ

ท่าทีที่ลอยชาย ไม่ใส่ใจ

จะทำให้ทรงเคืองหรือรังเกียจพวกเจ้า


Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายาม

ที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐาน

การใช้ชีวิตของพวกเจ้า


Verse 2

พระเจ้าทรงหวังเป็นอย่างยิ่งให้พวกเจ้าอ่าน

พระวจนะนับพันๆ ครั้ง

พระเจ้าทรงหวังมาก

ให้พวกเจ้าจำพระวจนะได้ขึ้นใจ

เพียงหนทางนั้น พวกเจ้า

จะไม่ผิดความคาดหวังของพระเจ้า

ไม่มีสักคนใช้ชีวิตเช่นนี้ในปัจจุบัน


Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายาม

ที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐาน

การใช้ชีวิตของพวกเจ้า


Verse 3

พวกเจ้าทุกคนหมกมุ่น

ในชีวิตเสเพลกับการกิน

พวกเจ้าทุกคนหมกมุ่น

ในการดื่มกินตามใจ

ไม่มีใครใช้พระวจนะ

เติมเต็มจิตวิญญาณและหัวใจ

พระเจ้าจึงทรงสรุปว่าโฉมหน้า

มนุษย์แท้จริงนั้นไม่ซื่อ


Pre-chorus

คนสามารถทรยศพระเจ้าได้เสมอ

ไม่มีใครที่สามารถซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ต่อวจนะ


Chorus

พระเจ้าทรงหวังเพียงพวกเจ้าจะไม่ผลาญ

ทุกสิ่งที่ประทานความพยายาม

ที่เจ็บปวดของพระองค์

พวกเจ้าจะรู้พระทัย

ปฏิบัติต่อพระวจนะเป็นพื้นฐาน

การใช้ชีวิตของพวกเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ปัญหาที่ร้ายแรงมาก: การทรยศ (1)

ก่อนหน้า: 476 สิ่งที่หนุ่มสาวต้องไล่ตามเสาะหา

ถัดไป: 478 วิธีเข้าหาพระวจนะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger