ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยน

播放速度

น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยน

Verse 1

พระเจ้าอยู่ในโลกมาหลายปี แต่ใครรู้จักพระองค์

ไม่สงสัยไยพระองค์ตีสอนคน

ราวกับพระเจ้าใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือ

แห่งสิทธิ์อำนาจของพระองค์

ราวกระสุนในปืนของพระองค์

และเมื่อพระองค์ลั่นไก พวกเขาต่างหนีทีละคน

แต่นี่มันไม่ใช่ความเป็นจริง แค่จินตนาการของพวกเขา

Chorus

พระเจ้ารักผู้คนดังสิ่งล้ำค่า

เพราะพวกเขาคือ "หลัก" แห่งการจัดการ

พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาลง

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

Verse 2

พระเจ้าใส่ใจมนุษย์อยู่เสมอ

พระองค์ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะขาย

หรือเอาเปรียบพวกเขาอย่างทาส

พระองค์แยกจากคนไม่ได้

เหตุนั้นชีวิตและความตายเชื่อมโยง

ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

พระเจ้ารักและหวงแหนมนุษย์

แม้ไม่ได้รักคืนกลับมา

พระเจ้ายังทุ่มเทกับผู้คน

เหมือนพวกเขายังนับถือพระเจ้า

Chorus

พระเจ้ารักผู้คนดังสิ่งล้ำค่า

เพราะพวกเขาคือ "หลัก" แห่งการจัดการ

พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาลง

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

Verse 3

คนเชื่อคำมั่นพระเจ้าได้จริงหรือไม่

ทำให้พระเจ้าพอใจเช่นไร

นี่คืองานหนักของทุกคน

“การบ้าน” พระเจ้าทิ้งไว้ให้ทุกคน

พระเจ้าหวังให้พวกเขาทุกคน

จะทุ่มเททำให้สำเร็จ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

ถัดไป:พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล