895 น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยน

Verse 1

พระเจ้าอยู่ในโลกมาหลายปี แต่ใครรู้จักพระองค์

ไม่สงสัยไยพระองค์ตีสอนคน

ราวกับพระเจ้าใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือ

แห่งสิทธิ์อำนาจของพระองค์

ราวกระสุนในปืนของพระองค์

และเมื่อพระองค์ลั่นไก พวกเขาต่างหนีทีละคน

แต่นี่มันไม่ใช่ความเป็นจริง แค่จินตนาการของพวกเขา


Chorus

พระเจ้ารักผู้คนดังสิ่งล้ำค่า

เพราะพวกเขาคือ "หลัก" แห่งการจัดการ

พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาลง

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา


Verse 2

พระเจ้าใส่ใจมนุษย์อยู่เสมอ

พระองค์ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะขาย

หรือเอาเปรียบพวกเขาอย่างทาส

พระองค์แยกจากคนไม่ได้

เหตุนั้นชีวิตและความตายเชื่อมโยง

ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

พระเจ้ารักและหวงแหนมนุษย์ 

แม้ไม่ได้รักคืนกลับมา

พระเจ้ายังทุ่มเทกับผู้คน

เหมือนพวกเขายังนับถือพระเจ้า


Chorus

พระเจ้ารักผู้คนดังสิ่งล้ำค่า

เพราะพวกเขาคือ "หลัก" แห่งการจัดการ

พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาลง

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา


Verse 3

คนเชื่อคำมั่นพระเจ้าได้จริงหรือไม่

ทำให้พระเจ้าพอใจเช่นไร

นี่คืองานหนักของทุกคน

“การบ้าน” พระเจ้าทิ้งไว้ให้ทุกคน

พระเจ้าหวังให้พวกเขาทุกคน

จะทุ่มเททำให้สำเร็จ


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 887 พระเจ้าประทานให้ทุกคนอย่างเงียบ ๆ

ถัดไป: 896 พระเจ้ากำลังทรงรอคอยอยู่เสมอให้มนุษย์หวนคืนสู่พระองค์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้