895 น้ำพระทัยของพระเจ้าต่อมนุษย์ไม่มีวันเปลี่ยน

Verse 1

พระเจ้าอยู่ในโลกมาหลายปี แต่ใครรู้จักพระองค์

ไม่สงสัยไยพระองค์ตีสอนคน

ราวกับพระเจ้าใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือ

แห่งสิทธิ์อำนาจของพระองค์

ราวกระสุนในปืนของพระองค์

และเมื่อพระองค์ลั่นไก พวกเขาต่างหนีทีละคน

แต่นี่มันไม่ใช่ความเป็นจริง แค่จินตนาการของพวกเขา


Chorus

พระเจ้ารักผู้คนดังสิ่งล้ำค่า

เพราะพวกเขาคือ "หลัก" แห่งการจัดการ

พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาลง

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา


Verse 2

พระเจ้าใส่ใจมนุษย์อยู่เสมอ

พระองค์ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะขาย

หรือเอาเปรียบพวกเขาอย่างทาส

พระองค์แยกจากคนไม่ได้

เหตุนั้นชีวิตและความตายเชื่อมโยง

ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

พระเจ้ารักและหวงแหนมนุษย์

แม้ไม่ได้รักคืนกลับมา

พระเจ้ายังทุ่มเทกับผู้คน

เหมือนพวกเขายังนับถือพระเจ้า


Chorus

พระเจ้ารักผู้คนดังสิ่งล้ำค่า

เพราะพวกเขาคือ "หลัก" แห่งการจัดการ

พระองค์จะไม่ทำลายพวกเขาลง

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา

จะไม่เปลี่ยนน้ำพระทัยต่อพวกเขา


Verse 3

คนเชื่อคำมั่นพระเจ้าได้จริงหรือไม่

ทำให้พระเจ้าพอใจเช่นไร

นี่คืองานหนักของทุกคน

"การบ้าน" พระเจ้าทิ้งไว้ให้ทุกคน

พระเจ้าหวังให้พวกเขาทุกคน

จะทุ่มเททำให้สำเร็จ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 35

ก่อนหน้า: 894 พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์เพื่อช่วยพวกเขาให้รอด

ถัดไป: 896 พระเจ้ากำลังทรงรอคอยอยู่เสมอให้มนุษย์หวนคืนสู่พระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger