192 การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองหนสามารถเป็นตัวแทนพระองค์ได้

Verse 1

เมื่อคราพระเยซูเสด็จทรงเป็นชาย

เมื่อพระเจ้าเสด็จครานี้ทรงเป็นผู้หญิง

พระเจ้าทรงสร้างทั้งหญิงชายเพื่อราชกิจ

เมื่อเป็นพระองค์ เพศสภาพไม่สำคัญ

ทรงเป็นมนุษย์สองคราให้คนรู้พระกิจการ

ถ้าไม่ทรงบังเกิดเป็นคนในช่วงนี้

มนุษย์จะต้องเชื่อไปตลอดกาล

ว่าพระเจ้าเป็นเพียงชาย มิใช่หญิง

Chorus

ราชกิจทุกช่วงระยะมีความหมายสัมพันธ์ชีวิตจริง

เมื่อทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าชายหรือว่าหญิง

สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าเช่นเดียวกัน

Verse 2

ช่วงเวลาพระยาห์เวห์ทรงสร้างคน

ทรงได้สร้างทั้งหญิงและชายมาเป็นมนุษย์

พระองค์จึงเสด็จมาเป็นทั้งหญิงและชาย

เมื่อทรงมาปรากฏในรูปมนุษย์

สองคราบังเกิดเป็นมนุษย์ 

เป็นไปตามพระดำริพระองค์

ตอนทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ทรงปรากฏในรูปมนุษย์สองครา 

ในร่างของหญิงและชาย

ที่ไม่ได้ถูกทำให้เสื่อมทราม

Chorus

ราชกิจทุกช่วงระยะมีความหมายสัมพันธ์ชีวิตจริง

เมื่อทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าชายหรือว่าหญิง

สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าเช่นเดียวกัน

Bridge

เจ้านั้นไม่มีความเข้าใจในวันวาน

แล้วคอยหมิ่นพระราชกิจตอนนี้ได้เช่นไร

โดยเฉพาะหมิ่นรูปมนุษย์ของพระองค์

จงอย่าพูดหากเจ้าไม่รู้แน่ชัด

มิฉะนั้นความโง่จะถูกเผย

เจ้าจะถูกเปิดโปงความน่าชัง

Chorus

ราชกิจทุกช่วงระยะมีความหมายสัมพันธ์ชีวิตจริง

เมื่อทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าชายหรือว่าหญิง

สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าเช่นเดียวกัน

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 191 การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้งมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน

ถัดไป: 193 สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ทุกคนคือพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เรื่องจริงเบื้องหลังพระราชกิจยุคแห่งการไถ่

แผนการจัดการทั้งหมดของเรา ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะเวลา 6,000 ปีนั้นประกอบด้วยสามระยะ หรือสามยุค ได้แก่ ยุคธรรมบัญญัติปฐมกาล ยุคพระคุณ...

พระบัญญัติแห่งยุคใหม่

ในการได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจของพระเจ้านั้น เจ้าต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าอย่างพิถีพิถัน และเตรียมความจริงให้พร้อมไว้กับตัวพวกเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger