102 พระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้าได้ช่วยมนุษย์ให้รอดอย่างบริบูรณ์

Verse 1

พระราชกิจหกพันปีของพระเจ้า

แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะ

ยุคธรรมบัญญัติ ยุคแห่งพระคุณ

และยุคแห่งราชอาณาจักร

เพื่อช่วยคนเสื่อมทรามให้รอดและสู้กับซาตาน

ทั้งสองเรื่องแบ่งเป็นสามช่วงระยะราชกิจ


Pre-chorus 1

การสู้รบนี้กับซาตานเป็นไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ช่วงระยะเดียวไม่อาจสำเร็จ

การสู้รบจึงมีหลายระยะ

ศึกนี้ที่สู้รบกับซาตานนั้น

สอดคล้องความจำเป็นของคน

และขอบเขตความเสื่อมทรามของซาตานในตัวคน


Chorus

พระราชกิจการช่วยคนให้รอด

แบ่งเป็นสามช่วงระยะ

เช่นเดียวกับการสู้รบกับซาตาน

แต่ประสิทธิผลของการสู้รบ

เกิดจากการประทานพระคุณให้คน

การเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป

การพิชิต การทำให้คนเพียบพร้อม


Verse 2

พระเจ้ามิได้ใช้อาวุธสู้ซาตาน

แต่ทรงงานชีวิตมนุษย์ช่วยให้รอด

และเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยคน

เพื่อสามารถเป็นพยานให้พระองค์

และนี่คือวิธีที่ซาตานจะต้องปราชัยและอับอาย

เมื่อมันถูกมัด คนจะได้รับความรอด


Verse 3

แก่นแท้แห่งความรอดของคน

คือการเปิดศึกกับซาตาน

สงครามกับซาตานสะท้อน

ให้เห็นในความรอดของคน

ช่วงระยะของยุคสุดท้าย

เมื่อคนจะได้รับการพิชิต

คือช่วงระยะสุดท้ายของสงคราม

ช่วยคนรอดจากซาตานโดยสมบูรณ์


Pre-chorus 2

หากคนหลุดพ้นจากซาตานแล้วซาตานก็จะอับอาย

คนจะถูกนำหวนคืนมา ส่วนซาตานนั้นจะปราชัย

คนจะเป็นของที่ได้มา

และซาตานจะต้องถูกลงทัณฑ์

พระราชกิจช่วยคนให้รอดก็จะบรรลุครบบริบูรณ์


Chorus

พระราชกิจการช่วยคนให้รอด

แบ่งเป็นสามช่วงระยะ

เช่นเดียวกับการสู้รบกับซาตาน

แต่ประสิทธิผลของการสู้รบ

เกิดจากการประทานพระคุณให้คน

การเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป

การพิชิต การทำให้คนเพียบพร้อม

การพิชิต การทำให้คนเพียบพร้อม

การพิชิต การทำให้คนเพียบพร้อม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การฟื้นฟูชีวิตที่ปกติของมนุษย์และการนำมนุษย์ไปสู่บั้นปลายอันน่าอัศจรรย์

ก่อนหน้า: 101 จุดประสงค์ของงานบริหารจัดการของพระเจ้า

ถัดไป: 103 งานบริหารจัดการมนุษย์คืองานเพื่อเอาชนะซาตาน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger