791 รู้จักพระเจ้าผ่านทางอธิปไตยของพระองค์เหนือทุกสรรพสิ่ง

Verse 1

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าที่คนมี

สะท้อนฐานะพระเจ้าในหัวใจ

ระดับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าที่คนมี

คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในใจคน

หากพระเจ้าที่เจ้ารู้จักนั้นคลุมเครือว่างเปล่า

พระเจ้าที่เจ้าเชื่อก็เช่นกัน

พระเจ้าถูกจำกัดด้วยขอบเขตของชีวิตเจ้า

และพระเจ้าที่เจ้ารู้จักไม่เที่ยงแท้


Chorus

รู้จักทุกการกระทำของพระเจ้า

ความเป็นจริงของพระองค์

กิจการท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งที่ทรงเป็นและทรงมี

ฤทธานุภาพของพระองค์

พระอัตลักษณ์ที่แท้จริง

ทุกคนที่พยายามรู้จักพระเจ้าควรรู้ทุกสิ่ง

การที่เจ้าสามารถจะเข้าสู่

ความเป็นจริงได้หรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับการเข้าใจใน

ลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้า


Verse 2

หากเจ้าจำกัดความเข้าใจของเจ้าในพระเจ้า

ไว้เพียงพระวจนะและประสบการณ์ตน

หรือสิ่งที่เจ้าคิดว่าเป็นพระคุณของพระเจ้า

หรือคำพยานเล็กน้อยของเจ้าต่อพระเจ้า

เช่นนั้นพระเจ้าที่เจ้าเชื่อก็จะไม่เที่ยงแท้แน่นอน

อาจพูดได้ว่าทรงเป็นจินตนาการ

เพราะพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว

ทรงปกครองทุกสิ่ง

และทรงเป็นผู้บริการจัดการทุกสิ่ง


Bridge

พระหัตถ์พระเจ้าเที่ยงแท้นั้นกุม

ชะตากรรมของทุกคนและทุกสิ่ง

ราชกิจและกิจการพระองค์ไม่จำกัดเพียง

ผู้ติดตามพระองค์

กิจการพระองค์สำแดงชัดเจน

ให้ทุกคนเห็นท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง

ในการอยู่รอดของทุกสรรพสิ่ง

ในกฎการเปลี่ยนแปลงของทุกสรรพสิ่ง


Chorus

รู้จักทุกการกระทำของพระเจ้า

ความเป็นจริงของพระองค์

กิจการท่ามกลางสิ่งทรงสร้าง

สิ่งที่ทรงเป็นและทรงมี

ฤทธานุภาพของพระองค์

พระอัตลักษณ์ที่แท้จริง

ทุกคนที่พยายามรู้จักพระเจ้าควรรู้ทุกสิ่ง

การที่เจ้าสามารถจะเข้าสู่

ความเป็นจริงได้หรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับการเข้าใจใน

ลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้า

การเข้าใจในลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 9

ก่อนหน้า: 790 น้ำพระทัยของพระเจ้าเปิดกว้างต่อทุกคน

ถัดไป: 792 หากเจ้าปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger