961 วันแห่งการลงโทษมนุษย์ของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

Verse 1

คนมากมายทุรนทุรายและร้อนรน

เพราะได้ทำบาปที่เลวร้าย

คนมากมายละอายใจในตัวเขาเอง

เพราะไม่เคยทำการกระทำที่ดีงาม

แต่คนมากมายไม่เสียใจ

ผันจากเลวร้ายกว่าเดิม

เผยความเลวทั้งหมดที่มี

เพื่อทดสอบอุปนิสัยพระเจ้า


Chorus

พระเจ้าจะไม่ทรงละเว้นคนเลว

ที่ยังอยู่ในพระนิเวศ

ด้วยวันที่จะทรงลงโทษมนุษย์นั้นใกล้เข้ามา

พระเจ้าทรงไม่รีบขับไล่เหล่าดวงจิตชั่วไป

ด้วยพระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์

ด้วยพระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์


Verse 2

พระเจ้าทรงไม่สนพระทัยหรือใส่พระทัย

การกระทำของบุคคลหนึ่งเลย

แต่พระองค์กลับทรงราชกิจที่ควรทำ

ทำสิ่งที่ทรงพอพระทัย

ราชกิจเดินหน้าในเวลาสำคัญ

ไม่สักวินาทีช้าไปหรือเร็วไป

ทรงเดินหน้าตามแผนอย่างฉับไวและง่ายดาย


Chorus

พระเจ้าจะไม่ทรงละเว้นคนเลว

ที่ยังอยู่ในพระนิเวศ

ด้วยวันที่จะทรงลงโทษมนุษย์นั้นใกล้เข้ามา

พระเจ้าทรงไม่รีบขับไล่เหล่าดวงจิตชั่วไป

ด้วยพระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์

ด้วยพระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์


Bridge

ในทุกขั้นตอนของราชกิจ บางคนถูกทิ้งไป

ด้วยพระองค์ทรงชังพวกชอบสอพลอ

ซึ่งเสแสร้งยอมรับใช้

พระองค์จะทรงละทิ้งผู้น่ารังเกียจแน่นอน

ทรงประสงค์ให้พวกที่ทรง

ชิงชังให้อยู่ไกลพระองค์


Chorus

พระเจ้าจะไม่ทรงละเว้นคนเลว

ที่ยังอยู่ในพระนิเวศ

ด้วยวันที่จะทรงลงโทษมนุษย์นั้นใกล้เข้ามา

พระเจ้าทรงไม่รีบขับไล่เหล่าดวงจิตชั่วไป

ด้วยพระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์

ด้วยพระเจ้าทรงมีแผนของพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, จงตระเตรียมความประพฤติที่ดีงามให้พอเพียงสำหรับบั้นปลายของเจ้า

ก่อนหน้า: 960 วิธีที่จะไม่ล่วงเกินพระอุปนิสัยของพระเจ้า

ถัดไป: 962 พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าไม่ยอมทนการล่วงเกินอันใด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger