849 พระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Verse 1

พวกที่พระเจ้าจะทรงทำให้เพียบพร้อม

ทุกคนจะได้รับพระพรและมรดกของพระองค์

พวกเขารับสิ่งที่ทรงเป็นและทรงมี

เพื่อที่จะได้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขามีอยู่ภายใน

พระวจนะทำงานเข้าถึงพวกเขา

เพื่อจะสามารถรับได้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

รับทั้งหมดนั้นเข้าไปตามที่เป็น

และเพราะเหตุนี้จึงใช้ชีวิตตามความจริง


Pre-chorus 1

นี่คือบุคคลที่พระเจ้าได้ทรงทำให้เพียบพร้อม

และเป็นผู้ได้รับการทรงรับไว้โดยพระเจ้า


Chorus

ผู้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

จึงมีสิทธิ์ได้รับเหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

ผู้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

จึงมีสิทธิ์ได้รับเหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

เหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

เหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน


Verse 2

พวกเขาจะได้รักทั้งมวลของพระเจ้า

และสามารถทำทุกสิ่งให้สอดคล้องกับน้ำพระทัย

จะได้รับการทรงนำของพระองค์

อยู่ในความสว่างและได้รับความรู้แจ้งของพระองค์

พวกเขาจะอยู่ในภาพลักษณ์ที่พระเจ้าทรงรัก

รักพระเจ้าเช่นเปโตรรัก ถูกตรึงกางเขนเพื่อพระเจ้า

คู่ควรการตายเพื่อตอบแทนรักของพระเจ้า

มีสง่าราศีไม่ต่างกับเปโตร


Pre-chorus 2

พวกเขาจะได้ความนับถือ ทุกคนบนโลกจะรัก

พวกเขาจะได้ความชื่นชมจากทุกคนบนโลก


Chorus

ผู้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

จึงมีสิทธิ์ได้รับเหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

ผู้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

จึงมีสิทธิ์ได้รับเหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน


Verse 3

พวกเขาจะชนะพันธนาการความตาย

ไม่ให้ซาตานมีโอกาสได้ดำเนินงานของตน

พระเจ้าจะทรงเข้าครองพวกเขา

จิตวิญญาณของพวกเขาก็จะมีชีวิตชีวา

เบิกบานใจเกินพรรณนา

ราวกับมองดูวันแห่งพระสิริของพระองค์

จะได้สง่าราศีไปพร้อมพระเจ้า

ดูคล้ายธรรมิกชนที่รักของพระองค์


Bridge

พวกเขาจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรักบนโลก

นั่นคือบุตรอันเป็นที่รักของพระเจ้า

พวกเขาจะกลายร่างและขึ้นไปพร้อมพระเจ้า

สู่สวรรค์ชั้นสาม อยู่เหนือเนื้อหนังตน


Chorus

ผู้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

จึงมีสิทธิ์ได้รับเหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

ผู้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

จึงมีสิทธิ์ได้รับเหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

เหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน

เหล่าพระพรที่พระเจ้าประทาน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระสัญญาต่อบรรดาผู้ซึ่งได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ก่อนหน้า: 848 การแสดงออกที่ครองโดยบรรดาผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 850 ความเป็นจริงและความน่ารักของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger