885 พระเจตนารมณ์จริงจังที่อยู่เบื้องหลังพระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด

Intro

ในช่วงระยะของราชกิจในยุคสุดท้าย

มนุษย์ได้เห็นความรัก

การตีสอน พิพากษาของพระเจ้า

พระเจ้าทรงจัดหาเกื้อหนุน

ให้ความรู้แจ้งและทรงนำ

ให้มนุษย์มองเห็นพระเจตนารมณ์

และเห็นความจริงที่พระองค์ประทานให้มนุษย์


Verse 1

พระองค์ไม่ทรงบ่มวินัย

สั่งสอนแบบเดิมเสมอไป

ไม่แสดงความผ่อนปรน

และความกลั้น ทนอยู่เรื่อยไป

แต่ทรงจัดเตรียมหนทาง

ให้แต่ละคนโดยไม่เหมือนกัน

ตามช่วงระยะของคน

ตามขีดความสามารถและวุฒิภาวะ

พระองค์ทรงทำมากมายเพื่อคน

ทุ่มทุนโดยไม่มีใครรู้เลย


Verse 2

รักของพระเจ้านั้นจริง

ด้วยพระคุณของพระองค์

มนุษย์รอดพ้นความวิบัติ

หลายต่อหลายคราและอีกครั้ง

พระองค์ทรงยอมทน

ต่อความอ่อนแอของมนุษย์

ทรงตีสอน พิพากษา

ให้มนุษย์เห็นความเสื่อมทรามของผู้คน

พวกเขาจะค่อยๆเข้าใจ

ถึงแก่นแท้ซาตานของคน


Chorus 1

สิ่งที่พระเจ้าทรงนำ จัดเตรียมแก่มนุษย์

แสดงแก่นแท้ของความจริง

ให้มนุษย์รู้สิ่งที่คนต้องการ

เส้นทางที่ควรเลือกเดิน

รู้ค่า ความหมายของชีวิต

และรู้วิธีก้าวไป


Verse 3

หนทางที่ทรงพระราชกิจ

คือความพยายามที่ไม่หยุด

ปลุกใจของคน

เพื่อให้มนุษย์ตระหนักรู้

ว่าใครเกื้อหนุน นำทาง

ว่ามนุษย์นั้นมาจากไหน

มนุษย์มาจากไหน

ใครคือพระผู้สร้าง และผู้ควรนมัสการ

เมื่อนั้นมนุษย์จะรู้เส้นทาง

เพื่อเดินเข้าหาพระองค์


Chorus 2

ทั้งหมดล้วนเพื่อฟื้นคืนหัวใจคน

ให้คนรู้สิ่งที่อยู่ในพระหทัย

และคนจะเข้าใจความห่วงใย

ความคิดที่ซ่อนข้างหลัง

พระราชกิจของพระองค์

ที่ช่วยมนุษย์ให้รอด


Verse 4

เมื่อหัวใจของมนุษย์ฟื้นคืน

เขาย่อมไม่มีความอยาก

ที่จะใช้ชีวิต

กับอุปนิสัยอันเสื่อมทราม

แต่จะแสวงหาความจริงให้พึงพอพระทัย

เมื่อพวกเขา

ตัดตนเองขาดจากซาตานสำเร็จ

แล้วจะรอดและปลอดภัย

ซาตานจะสูญสิ้นอำนาจ

ล่อลวงคนไม่ได้อีกต่อไป


Outro

เช่นนั้นมนุษย์ก็จะร่วมมือ

ในราชกิจและวจนะ

เพื่อสนองพระทัยพระองค์

บรรลุความยำเกรงพระเจ้า หลบเลี่ยงความชั่ว

นี่คือเหตุที่ทรงเริ่มราชกิจ

นี่คือเหตุที่ทรงเริ่มราชกิจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 6

ก่อนหน้า: 884 รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

ถัดไป: 886 ความรักของพระเจ้ามิได้ถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตทรงสร้างใดๆ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger