188 พระประสงค์เดียวของพระเจ้าบนโลกมนุษย์

Intro

นี่คือการตอบรับคำเชิญ

ที่พระเจ้าเสด็จมาในเนื้อหนังครั้งนี้

ตามสภาพเงื่อนไขของมนุษย์

เพื่อจัดหาสิ่งจำเป็นให้

Verse 1

พระเจ้าเสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคน

ทุกระดับปัญญาหรือการอบรม

ได้เห็นพระวจนะ การดำรงอยู่ของพระองค์

และเห็นพระสำแดงในพระวจนะ

และยอมรับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Pre-Chorus

พระเจ้าทรงหวังให้คนเปลี่ยนมโนคติ

และความคิดที่มี

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

คือมนุษย์จะได้มีส่วนร่วมกับพระเจ้า

ได้พึ่งพาอาศัยพระองค์

และได้รับความรู้เพิ่มพูนเกี่ยวกับพระองค์

พระวิญญาณพระเจ้า

นี่คือสิ่งที่อย่างน้อยคนควรบรรลุ

ในความรู้เรื่องของพระเจ้าผู้ทรงจุติลงมาเป็นคน

ได้รู้จักเนื้อแท้ของพระวิญญาณ

โดยผ่านทางเนื้อหนังพระองค์

ได้ทำความรู้จักพระราชกิจในแบบพระเจ้า

และแบบมนุษย์ในเนื้อหนัง

และยอมรับพระวจนะของพระวิญญาณ

และเห็นวิธีที่ทรงกำกับเนื้อหนัง

และวิธีที่ทรงสำแดงฤทธานุภาพ

ของพระองค์ในร่างเนื้อหนังของมนุษย์

และวิธีที่ทรงสำแดงฤทธานุภาพ

ของพระองค์ในร่างเนื้อหนังของมนุษย์

Chorus

เพื่อโฉมพระพักตร์ที่แท้ของพระองค์

จะฝังรากมั่นคงในส่วนลึกใจคน

นี่คือพระประสงค์หนึ่งเดียว

บนแผ่นดินโลก

Verse 2

ธรรมชาติมนุษย์จะใหญ่ยิ่งเพียงใด

แก่นแท้มนุษย์จะต่ำช้าเพียงใด

อดีตเป็นเช่นไรนััน

พระเจ้าทรงไม่คำนึง

พระองค์ทรงหวังให้คนสร้างพระฉายา

ของพระเจ้าขึ้นใหม่ให้ครบในใจ

Pre-Chorus

พระเจ้าทรงหวังให้คนเปลี่ยนมโนคติ

และความคิดที่มี

Chorus

เพื่อโฉมพระพักตร์ที่แท้ของพระองค์

จะฝังรากมั่นคงในส่วนลึกใจคน

นี่คือพระประสงค์หนึ่งเดียว

บนแผ่นดินโลก

Verse 3

พระองค์ทรงหวังให้มนุษย์ได้มา

รู้ถึงแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งปวง

แล้วทัศนะพวกเขาจะเปลี่ยนไป

ทรงหวังให้คนถวิลหา

มาผูกพันนิรันดร

นี่คือข้อเรียกร้องต่อมนุษย์หนึ่งเดียว

Pre-Chorus

พระเจ้าทรงหวังให้คนเปลี่ยนมโนคติ

และความคิดที่มี

Chorus

เพื่อโฉมพระพักตร์ที่แท้ของพระองค์

จะฝังรากมั่นคงในส่วนลึกใจคน

นี่คือพระประสงค์หนึ่งเดียว

บนแผ่นดินโลก

นี่คือพระประสงค์หนึ่งเดียว

บนแผ่นดินโลก

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 187 พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์สำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์

ถัดไป: 189 พระเจ้าสามารถได้รับมวลมนุษย์โดยการทรงพระราชกิจในเนื้อหนังเท่านั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger