115 การบริหารจัดการของพระเจ้าก้าวไปข้างหน้าเสมอ

Verse 1

หลังพระราชกิจของพระยาห์เวห์

พระเยซูทรงบังเกิดเพื่อทรงราชกิจท่ามกลางคน

พระกิจของพระองค์ไม่แยกตามลำพัง

ทรงสร้างขึ้นมาจากพระราชกิจของพระยาห์เวห์

และสิ่งนี้คือพระกิจสำหรับยุคใหม่

หลังจากพระเจ้ายุติยุคธรรมบัญญัติ

และเมื่อพระราชกิจพระเยซูเสร็จสิ้นแล้ว

พระเจ้าทรงดำเนินต่อเข้าสู่ยุคถัดไป


Chorus

การบริหารงานของพระเจ้าก้าวหน้าเสมอ

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่พระราชกิจเดิมได้เสร็จสิ้น

พระราชกิจใหม่จะเกิดขึ้น

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา


Verse 2

หลังพระเยซูเสร็จพระราชกิจ

พระเจ้าทรงจุติมาเป็นมนุษย์เป็นครั้งที่สอง

แต่นี่มิได้เกิดขึ้นโดยเอกเทศ

แต่เกิดขึ้นตามหลังยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ

แต่ละช่วงใหม่ของพระราชกิจจะนำพา

การเริ่มต้นครั้งใหม่และจะนำมาซึ่งยุคใหม่

พระอุปนิสัย พระนามพระเจ้า

สถานที่และวิธีที่จะทรงงานจะเปลี่ยนไป


Chorus

การบริหารงานของพระเจ้าก้าวหน้าเสมอ

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่พระราชกิจเดิมได้เสร็จสิ้น

พระราชกิจใหม่จะเกิดขึ้น

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา


Chorus

การบริหารงานของพระเจ้าก้าวหน้าเสมอ

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่พระราชกิจเดิมได้เสร็จสิ้น

พระราชกิจใหม่จะเกิดขึ้น

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา

เมื่อใดที่ยุคเดิมได้พ้นได้ผ่านไป

เมื่อนั้นยุคใหม่ก็จะเข้ามา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, คำนำ

ก่อนหน้า: 114 พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูความหมายของการทรงสร้างมนุษย์ของพระองค์

ถัดไป: 116 พระเจ้าทรงพระราชกิจเพื่อนำทางมนุษย์เสมอมา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger