888 ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์มิรู้ที่สิ้นสุด

1 เจ้าควรมองเห็นว่าการใส่ใจอย่างอุตสาหะและความคิดถึงพระเจ้าได้รับการออกแบบมาอย่างครบบริบูรณ์เพื่อช่วยผู้คนให้รอด และสิ่งเหล่านั้นล้วนมีความรักของพระเจ้าสถิตอยู่  ไม่ว่าเจ้าจะมองดูที่พระปัญญาในพระราชกิจของพระเจ้า ขั้นตอน และวิธีการในพระราชกิจของพระเจ้า หรือช่วงระยะเวลาของพระราชกิจหรือการจัดการเตรียมการและแผนที่แม่นยำของพระองค์ ทั้งหมดนั้นล้วนประกอบด้วยความรักของพระองค์  ยกตัวอย่างเช่น ผู้คนทั้งหมดมีความรักต่อลูกชายและลูกสาวของพวกเขา และเพื่อทำให้ลูกๆ ของพวกเขาสามารถเดินในเส้นทางที่ถูกต้องได้ พวกเขาทั้งหมดทุ่มเทความพยายามในปริมาณที่ใหญ่หลวง  เมื่อพวกเขาค้นพบจุดอ่อนของลูกๆ ของพวกเขา บรรดาบิดามารดาก็กังวลว่าหากพวกเขาพูดเบาๆ ลูกๆ ของพวกเขาจะไม่ฟัง และจะไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ และพวกเขากังวลว่าหากพวกเขาพูดอย่างเข้มขรึมเกินไป พวกเขาก็จะทำร้ายความนับถือตนเองของลูกๆ ของพวกเขา และลูกๆ ของพวกเขาก็จะไม่มีความสามารถที่จะทนได้  ทั้งหมดนี้ทำขึ้นจากความรัก และพวกเขาทุ่มเทความพยายามอย่างมากลงไปในการนั้น

2 บรรดาลูกชายและลูกสาวอาจได้รับประสบการณ์กับความรักของบิดามารดาของพวกเขามาแล้ว  ความรักไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับความอ่อนโยนและการคำนึงถึง มากยิ่งกว่านั้น ความรักเกี่ยวข้องกับการสั่งสอนอย่างเข้มงวด  ด้วยความรักที่มากยิ่งกว่านั้นและภายใต้สภาพเงื่อนไขเบื้องต้นแห่งความรัก พระเจ้าจึงทรงทำอย่างสุดพระองค์เพื่อนำความรอดมาให้มนุษยชาติอันเสื่อมทราม  พระองค์ไม่ทรงจัดการกับผู้คนอย่างพอเป็นพิธี พระองค์ทรงวางแผนที่แม่นยำและดำเนินตามแผนทีละขั้นตอน  ในแง่ที่ว่าเมื่อใด ที่ใด ด้วยพระกระแสเสียงใด ด้วยวิธีการตรัสใด และความพยายามมากเพียงใดที่พระองค์ทรงทุ่มเท และอื่นๆ สามารถกล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้เปิดเผยความรักของพระองค์ และทั้งหมดนี้อธิบายอย่างเต็มเปี่ยมว่า ความรักมวลมนุษย์ของพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัดและไม่สามารถประเมินวัดได้

ดัดแปลงจาก “เจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์หรือไม่?” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 887 พระเจ้าประทานให้ทุกคนอย่างเงียบ ๆ

ถัดไป: 889 ในเมื่อพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอด พระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้รอดอย่างครบบริบูรณ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

บทที่ 29

ในวันที่ทุกสรรพสิ่งได้รับการคืนชีพ เราก็ได้มาท่ามกลางมนุษย์ และเราได้ใช้กลางวันและกลางคืนอันน่าอัศจรรย์กับเขา ณ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger