888 ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ไม่มีสิ้นสุด

Verse 1

เมื่อได้รับประสบการณ์ราชกิจ

เจ้าต้องเผชิญกับความทุกข์

ในการนั้นมีพระประสงค์ที่ดี

เจ้าควรเห็นว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำ

นั้นเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

และมีความรักของพระองค์อยู่ครบบริบูรณ์


Pre-Chorus 1

ไม่ว่าเจ้าจะมองทุกสิ่งจาก

พระปัญญาของพระองค์ที่มีอยู่ในพระราชกิจ

หรือจากขั้นตอนและวิธีการในพระราชกิจพระเจ้า

หรือว่ามองจากช่วงระยะเวลาของราชกิจ

หรือแผนการและการจัดการเตรียมการที่แม่นยำ

ทั้งปวงมีความรักของพระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงไม่เคยรับมือผู้คนอย่างละเลย

แผนพระองค์แม่นยำ

ทรงทำตามแผนทีละขั้นตอน

ในแง่ที่ว่าเมื่อใดที่ใด

พระกระแสเสียงเป็นเช่นใด วิธีที่ตรัส

ความพยายามมากเพียงใด

ทั้งปวงนั้นเปิดเผยรักของพระองค์

รักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ไม่มีสิ้นสุด


Verse 2

ผู้คนรักลูกชายหญิงของพวกเขา

พยายามกันอย่างมากมาย

เพื่อลูกของพวกเขาได้เดินถูกทาง

และเมื่อพบจุดอ่อนของลูกพวกเขา

พ่อแม่วิตกกังวลว่าหากพูดนุ่มนวล

ลูกพวกเขาจะไม่ฟัง

และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตน


Pre-Chorus 2

พวกเขากังวลว่าถ้าพูดบอกดุดันเกินไป

จะทำร้ายความนับถือตนเองของลูกเสียอีก

ทำให้พวกเขาวิตกว่าลูกนั้น

จะไม่สามารถทนเรื่องนี้ได้เลย

ทั้งหมดนี้ทำเพราะรัก

พวกเขาพยายามทุ่มเทเพื่อการนี้เต็มหัวใจ


Chorus

พระเจ้าทรงไม่เคยรับมือผู้คนอย่างละเลย

แผนพระองค์แม่นยำ

ทรงทำตามแผนทีละขั้นตอน

ในแง่ที่ว่าเมื่อใด ที่ใด

พระกระแสเสียงเป็นเช่นใด วิธีที่ตรัส

ความพยายามมากเพียงใด

ทั้งปวงนั้นเปิดเผยรักของพระองค์

รักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ ไม่มีสิ้นสุด


Verse 3

พวกเจ้าก็คือลูกชายและลูกสาว

จึงอาจเคยได้รับประสบการณ์

ความรักที่พ่อแม่ให้ได้

ความรักไม่ใช่เพียงความอ่อนโยน

ไม่ใช่เพียงแค่ความอาทร

ยิ่งกว่านั้นคือการสั่งสอนเข้มงวด


Bridge

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อมนุษยชาติ

เป็นเพราะความรักมวลมนุษย์

และภายใต้เงื่อนไขเบื้องต้นของความรัก

จึงทรงทุ่มเททำเต็มที่จนสุดพระองค์

เพื่อทำให้มวลมนุษย์ที่ล้วนเสื่อมทรามทั้งปวง

ได้ความรอด ได้ความรอด ได้ความรอด


Chorus

พระเจ้าทรงไม่เคยรับมือผู้คนอย่างละเลย

แผนพระองค์แม่นยำ

ทรงทำตามแผนทีละขั้นตอน

ในแง่ที่ว่าเมื่อใด ที่ใด

พระกระแสเสียงเป็นเช่นใด วิธีที่ตรัส

ความพยายามมากเพียงใด

ทั้งปวงนั้นเปิดเผยรักของพระองค์

รักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ ไม่มีสิ้นสุด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์หรือไม่?

ก่อนหน้า: 887 พระเจ้าประทานให้ทุกคนอย่างเงียบ ๆ

ถัดไป: 889 ในเมื่อพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอด พระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้รอดอย่างครบบริบูรณ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger