860 ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์แท้จริงและจริง

ความรักที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์ โดยเบื้องต้นแล้วสำแดงในพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งกระทำจนแล้วเสร็จในขณะที่อยู่ในเนื้อหนัง ในการทรงช่วยผู้คนให้รอด ตรัสและดำรงพระชนม์ชีพโดยเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะ โดยไม่อยู่ห่างกันเลยแม้แต่น้อย โดยไม่มีข้ออ้างอันใด และในขณะที่ทรงจริงแท้อย่างครบบริบูรณ์  พระองค์ทรงช่วยผู้คนให้รอด จนถึงระดับที่พระองค์ทรงสามารถที่จะบังเกิดเป็นมนุษย์ และผ่านพ้นหลายปีแห่งความเจ็บปวดกับเหล่ามนุษย์ในโลก ทั้งหมดนี้ก็เพราะความรักและความเวทนาที่พระองค์มีต่อมวลมนุษย์  ความรักที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์ไร้เงื่อนไขและไม่ทำข้อเรียกร้องอันใด  พระองค์ทรงรับสิ่งใดจากพวกเขาเป็นการตอบแทน?  ผู้คนนั้นเย็นชาต่อพระเจ้า  ใครกันเล่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างพระเจ้าได้?  ผู้คนไม่มอบสิ่งชูใจแด่พระเจ้าเลยแม้แต่น้อย จนถึงวันนี้ พระเจ้ายังคงไม่เคยทรงได้รับความรักที่แท้จริงจากมนุษยชาติ  พระเจ้าทรงแค่มอบและจัดเตรียมเรื่อยไปอย่างไม่เห็นแก่พระองค์เอง

ดัดแปลงจาก “เจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์หรือไม่?” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 859 ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

ถัดไป: 861 ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้ากำลังทรงแสวงหาหัวใจและจิตวิญญาณของเจ้า

Verse 1 มนุษย์เบี่ยงเบนจาก การจัดเตรียมขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ไม่รู้มีชีวิตทำไมแต่ก็ยังกลัวตาย ไร้การช่วยจากพระเจ้า พวกเขายังไม่ยอมหลับตา...

บทที่ 22 และ 23

วันนี้ ทุกคนเต็มใจที่จะจับความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าและรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้า...

ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)

มวลมนุษย์ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างล้ำลึก ไม่รู้ว่ามีพระเจ้า และได้หยุดนมัสการพระเจ้า ในตอนเริ่มต้นที่อาดัมและเอวาได้รับการสร้างขึ้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger