10 ราชอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏบนแผ่นดินโลกแล้ว

Verse 1

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ กษัตริย์ทรงบัลลังก์

ทรงปกครองทั่วทั้งจักรวาล

เผชิญหน้าทุกชนชาติ ผู้คนทั้งปวง

ทั้งโลกสว่างฉายด้วยพระสิริ

สรรพสิ่งในจักรวาลจะประจักษ์

สิ่งมีชีวิตทุกแห่งหนจะประจักษ์

ภูผา แผ่นดิน ทะเลสาบ สายน้ำ

มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต

ในความสว่างของโฉมพระพักตร์พระเจ้า

ได้เปิดม่านสิ่งเหล่านี้ ฟื้นคืน

ราวกับตื่นจากฝันเข้าสู่ชีวิต

หรือดังหน่อพันธุ์แทงยอดจากในดินขึ้นสู่แสง


Chorus 1

พระเจ้าหนึ่งเดียวเที่ยงแท้

ทรงปรากฏเบื้องหน้าโลกา

ใครกล้า ใครกล้าต้านทานพระองค์

ทุกคนตัวสั่นด้วยความกลัว ต่างรู้สึกเชื่อมั่น

คุกเข่าลง คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์

เห็นพวกเขาขอให้ทรงอภัย อ้อนวอนไม่หยุดยั้ง

ทุกคนกล่าว ทุกคนกล่าวนมัสการ


Verse 2

ทวีป และมหาสมุทร ภูผา สายน้ำ

ล้วนสรรเสริญพระองค์ไม่รู้จบ

ลมฤดูใบไม้ผลินำฝนมา

กระแสธาราดั่งผู้คนสุขเศร้าระคนกัน

พวกเขาหลั่งน้ำตาแห่งความเป็นหนี้บุญคุณ

พวกเขาร่ำไห้ ตำหนิตนและสำนึก

ทะเลสาบ สายน้ำ เกลียวคลื่นร่วมร้องเพลง

สดุดีพระนามบริสุทธิ์

สิ่งเก่าที่ซาตานทำหมองมัว

จะเปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ในทุกสิ่ง

ทุกสิ่งเคยเสื่อมทรามจะเปลี่ยนแปลง

พวกเขาจะเข้าไปสู่รูปการณ์ใหม่


Chorus 1

พระเจ้าหนึ่งเดียวเที่ยงแท้

ทรงปรากฏเบื้องหน้าโลกา

ใครกล้า ใครกล้าต้านทานพระองค์

ทุกคนตัวสั่นด้วยความกลัว ต่างรู้สึกเชื่อมั่น

คุกเข่าลง คุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์

เห็นพวกเขาขอให้ทรงอภัย อ้อนวอนไม่หยุดยั้ง

ทุกคนกล่าว ทุกคนกล่าวนมัสการ


Verse 3

ที่ส่งเสียงมานั้นคือแตรศักดิ์สิทธิ์

จงเอียงหูตั้งใจฟัง

เสียงเสนาะมาจากพระบัลลังก์

ประกาศต่อทุกชนชาติทั้งหมด

ว่าเวลานั้นได้มาถึงแล้ว

ปลายทางสุดท้ายก็มาแล้ว

แผนการบริหารจัดการเสร็จสิ้นลง

ราชอาณาจักรได้อยู่บนผืนโลก

ทุกอาณาจักรในโลกนี้

ได้กลายเป็นราชอาณาจักรพระเจ้า

แตรทั้งเจ็ดส่งเสียงจากพระบัลลังก์

จะเกิดสิ่งที่แสนจะอัศจรรย์


Chorus 2

พระเจ้าทรงชื่นบาน

เมื่อเห็นประชากรที่ได้ยินพระองค์

มาชุมนุมจากทุกชนชาติและแผ่นดิน

ทุกคนพร่ำพูดถึงพระเจ้าผู้เที่ยงแท้

สรรเสริญกระโดดโลดเต้นไม่หยุดยั้ง

เป็นพยานให้กับโลกแห่งพระเจ้าผู้เที่ยงแท้

เป็นเสียงดังดั่งเสียงน้ำก้องกังวาน

ผู้คนจะเข้ามาสู่ราชอาณาจักรพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 36

ก่อนหน้า: 9 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ประทับอยู่บนพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

ถัดไป: 11 พวกเราถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger