33 การพิพากษาของพระเจ้าถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน

Verse 1

มีเสียงพูดดังราวฟ้าร้องคำราม 

สั่นสะเทือนทั้งจักรวาล

ดังสนั่นจนคนไม่ได้ยินเสียงใดๆ 

และทำให้ไม่อาจจะหลบหนีเสียงนั้นได้ทัน

บางคนถึงกับถูกฆ่าตาย ส่วนบางคนนั้นก็ถูกทำลาย 

และบางคนก็ถูกพระเจ้าทรงพิพากษา

ไม่เคยมีผู้ใดเคยได้พบพาน

ปรากฏการณ์เฉกเช่นนี้เลย

จงฟังในเสียงฟ้าร้อง 

มีเสียงร่ำไห้คละเคล้าปนเปกันไป

ที่มาเสียงนี้คือแดนใต้พิภพ 

มันมาจากขุมนรกโลกันตร์

เสียงเหล่านั้น คือเสียงร่ำไห้ของผู้คน 

ที่พระเจ้าได้ทรงทำการพิพากษา

เสียงของบุตรแห่งการต่อต้านพระองค์

Pre-chorus 1

ผู้ที่พระเจ้าตรัสแล้วกลับไม่ยอมเชื่อฟัง

และผู้ที่ไม่นำพระวจนะพระเจ้าไปปฏิบัติตาม

ย่อมได้รับการพิพากษารุนแรง

ถูกสาปแช่งด้วยแรงพระพิโรธของพระองค์

Chorus

เสียงของพระเจ้าคือคำพิพากษา 

คือพระพิโรธของพระองค์ 

ไม่มีความเมตตาให้กับผู้ใด

เพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ชอบธรรม

ทรงพระพิโรธ ทรงแผดเผาอย่างร้อนแรง 

ทรงชำระและทำลายล้าง

ภายในพระทัยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง 

ไม่มีสิ่งใดเป็นอารมณ์

ทุกสิ่งเปิดเผยและชอบธรรม 

ไม่มีความโน้มเอียงในเรื่องใด ๆ

Verse 2

เนื่องด้วยเหล่าโอรสองค์โตของพระองค์

กำลังครองราชบัลลังก์

โดยทรงปกครองคนทุกชนชาติ ทุกกลุ่ม 

ทรงปกครองคนทั้งหลายไปพร้อมกับพระองค์

สิ่งใดก็ตามที่ไม่ยุติธรรมไม่ชอบธรรม 

รวมไปถึงมวลมนุษย์ทั้งหมด

กำลังเริ่มต้นได้รับการพิพากษา

จากพระเจ้าโดยพลัน

พระเจ้าจะทรงไต่สวนพวกเขา 

พินิจพิเคราะห์ไปทีละคน

พระองค์จะไม่ทรงพลาดสิ่งใด 

จะทรงเปิดเผยทุกอย่าง

ทุกสิ่งล้วนถูกตีแผ่ออกมาจนสิ้น 

ด้วยการพิพากษาของพระผู้ทรงธรรม

จะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือค้างคาอีกเลย

Pre-chorus 2

พระองค์จะละทิ้งสิ่งไม่ตรงพระประสงค์

โดยไม่ทรงมีความลังเล

ให้แตกดับไปในขุมนรกอเวจีที่ลึกสุดหยั่งถึง

นี่คือความชอบธรรมของพระองค์ 

นี่คือความเที่ยงธรรมของพระองค์

ไม่มีผู้ใดที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้ได้เลย 

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระบัญชาพระองค์

ผู้ที่พระเจ้าตรัสแล้ว กลับไม่ยอมเชื่อฟัง

และผู้ที่ไม่นำพระวจนะพระเจ้าไปปฏิบัติตาม

ย่อมได้รับการพิพากษารุนแรง

ถูกสาปแช่งด้วยแรงพระพิโรธของพระองค์

Chorus

เสียงของพระเจ้าคือคำพิพากษา 

คือพระพิโรธของพระองค์ 

ไม่มีความเมตตาให้กับผู้ใด

เพราะว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้ชอบธรรม

ทรงพระพิโรธ ทรงแผดเผาอย่างร้อนแรง 

ทรงชำระและทำลายล้าง

ภายในพระทัยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง 

ไม่มีสิ่งใดเป็นอารมณ์

ทุกสิ่งเปิดเผยและชอบธรรม 

ไม่มีความโน้มเอียงในเรื่องใดๆ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 32 พระเจ้าเสด็จลงมาพร้อมการพิพากษา

ถัดไป: 34 การพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้าขยับเข้าหาทั้งจักรวาล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 10

จะว่าไปแล้ว ยุคแห่งราชอาณาจักรนั้นแตกต่างจากยุคทั้งหลายที่ผ่านมา ยุคแห่งราชอาณาจักรไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติตนของมนุษยชาติ ตรงกันข้าม...

บทที่ 20

พระเจ้าทรงสร้างมวลมนุษย์ทั้งปวง และทรงนำทางมวลมนุษย์ทั้งปวงมาจนถึงวันนี้ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นท่ามกลางมนุษย์...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger