871 ความถ่อมตนของพระเจ้าช่างน่าชื่นชม

Verse 1

พระเจ้าทรงถ่อมตนลงมาเพื่อทำงาน

กับมนุษย์ผู้โสมมเสื่อมทราม

เพื่อให้พวกเขาเพียบพร้อม พระเจ้ามาเป็นมนุษย์

ทรงนำทางและดูแลผู้คน มายังหัวใจพญานาคแดง

เพื่อช่วยและพิชิตพวกที่เสื่อมทราม

ทำภารกิจเปลี่ยนผู้คน ให้ต่างจากคนเดิม

พระองค์ทรงถ่อมตนมาเป็นคน และทนรับความลำบากที่มี

เป็นความอัปยศยิ่งใหญ่ ของพระวิญญาณสูงสุด


Chorus

พระเจ้ายิ่งใหญ่และสูงส่ง มนุษย์ทราม และต่ำต้อย

แต่พระเจ้าตรัส ค้ำจุน อยู่ในหมู่คน

พระองค์ช่างถ่อมตน ช่างน่าชื่นชม


Verse 2

พระเจ้าในร่างมนุษย์ใช้ชีวิตธรรมดา

พิสูจน์ว่าทรงลดตัวลงมา

พระวิญญาณที่สูงส่ง มาเป็นคนทั่วไป

เพื่อให้งานพระวิญญาณสำเร็จ

พวกคุณไม่คู่ควรราชกิจ ความยากลำบากที่ทรงตรากตรำ

เห็นได้ในสิ่งที่คุณมี ความคิด และปัญญา

พวกคุณไม่คู่ควรราชกิจ ความยากลำบากที่ทรงตรากตรำ

จะเห็นได้ในความเป็นมนุษย์ ชีวิตพวกคุณ


Chorus

พระเจ้ายิ่งใหญ่และสูงส่ง มนุษย์ทราม และต่ำต้อย

แต่พระเจ้าตรัส ค้ำจุน อยู่ในหมู่คน

พระองค์ช่างถ่อมตน ช่างน่าชื่นชม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เฉพาะบรรดาผู้มุ่งเน้นการปฏิบัติเท่านั้นที่สามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้

ก่อนหน้า: 870 พระเจ้าทรงทนทุกข์กับความทรมานอันใหญ่หลวงเพื่อความรอดของมนุษย์

ถัดไป: 872 พระเจ้าทรงสู้ทนการดูหมิ่นเหยียดหยามอันใหญ่หลวง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger