ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระสิริพระเจ้าเฉิดฉายจากทิศบูรพา

播放速度

พระสิริพระเจ้าเฉิดฉายจากทิศบูรพา

Verse 1

เมื่อพระเจ้าเข้าสู่สรวงสวรรค์และโลกใหม่

จึงได้ทรงเผยอีกมุมของพระสิริพระองค์

ครั้งแรกให้เห็นในดินแดนคานาอัน

แล้วแสงสลัวก็ส่องสว่างมายังโลกมืดมัว

มาหาแสงอย่าช้าไย ดึงพลังความสว่างนั้นมา

พระสิริเฉิดฉาย ให้ทุกชนชาติประจักษ์สายตา

ให้คนรู้พระเจ้ามายังโลกเมื่อนานมา

นำพระสิริจากอิสราเอลมายังชาติบูรพา

พระสิริเจิดจ้าในแดนบูรพา

สืบเนื่องยังวันนี้ นับจากยุคพระคุณ

แต่อิสราเอลคือที่พระองค์จากมา

ถึงถิ่นแดนบูรพาเพื่อพำนักพักพิง

Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

Verse 2

ยามที่แสงค่อยเปลี่ยนสีเป็นขาวในบูรพา

โลกที่มีความมืดมิดกลับสว่างทันใด

ได้รู้พระเจ้านั้น จากอิสราเอลเมื่อนานมา

และทรงปรากฏขึ้นใหม่ครานี้ในบูรพา

ครั้งหนึ่งนั้น พระเจ้าทรงลงมายังอิสราเอล

แต่แล้วก็ทรงจาก... ดินแดน... นั้นมา

แต่เป็นเพราะกิจนั้น นำทางทั้งจักรวาล

ไม่อาจทรงจุติอีกคราในอิสราเอล

Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

Bridge

ทรงประสงค์จะพามวลประชาไปคานาอัน

ทรงตรัสจากคานาอันเพื่อควบคุมจักรวาล

โลกไม่มีแสงใด นอกจากในคานาอัน

หากไม่ไปที่นั่น มนุษย์เผชิญหนาว และหิวโซ

Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:ผลจากคำอธิษฐานแท้จริง

ถัดไป:หันหัวใจทั้งหมดเข้าหาพระเจ้าเพื่อรักพระองค์