155 เนื้อหนังของพระเจ้าและพระวิญญาณนั้นเหมือนกันในเนื้อแท้

Verse 1

เนื้อหนังห่อหุ้มพระวิญญาณ

เป็นเนื้อหนังของพระเจ้า

ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า

ทรงยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด

ทรงพระมหิทธิฤทธิ์ ทั้งศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม

เฉกเช่นกันกับเนื้อหนัง ขององค์พระเจ้าเอง

เนื้อหนังนี้ทำได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรม

และให้คุณแก่เหล่ามวลมนุษย์

สิ่งที่บริสุทธิ์  เรืองรองรุ่งโรจน์ และสิ่งที่เปี่ยมฤทธา


Verse 2

เนื้อหนังของพระเจ้า​ ไม่อาจทำสิ่งที่ฝืนความจริง

ฝ่าฝืนความยุติธรรม ฝ่าฝืนศีลธรรม

หรือสิ่งที่ทรยศพระวิญญาณของพระเจ้า

พระวิญญาณทรงศักดิ์สิทธิ์​

เนื้อหนังพระองค์ไม่อาจเสื่อมทราม

เนื้อหนังของพระเจ้าคือเนื้อแท้ที่แตกต่าง

ต่างไปจากเนื้อหนังของมนุษย์

เนื้อหนังของพระเจ้าคือเนื้อแท้ที่แตกต่าง

ต่างไปจากเนื้อหนังของมนุษย์


Chrous

เนื้อหนังห่อหุ้มพระวิญญาณ

เป็นเนื้อหนังของพระเจ้า

ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า

ทรงยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด

ทรงพระมหิทธิฤทธิ์ ทั้งศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม

เฉกเช่นกันกับเนื้อหนัง ขององค์พระเจ้าเอง

เนื้อหนังนี้ทำได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรม

และให้คุณแก่เหล่ามวลมนุษย์

สิ่งที่บริสุทธิ์  เรืองรองรุ่งโรจน์ และสิ่งที่เปี่ยมฤทธา


Verse 3

ซาตานทำคนเสื่อมทราม

แต่ไม่อาจเอื้อมเนื้อหนังพระเจ้า

และแม้ว่าคนกับพระคริสต์

ต่างก็อยู่พำนักอาศัยในที่เดียวกัน

มีเพียงแค่คนถูกครอบครอง​ ติดกับบ่วงซาตาน

ในทางกลับกัน พระคริสต์ไม่อาจได้รับความเสื่อมทราม

ซาตานไม่อาจปีนขึ้นไปถึงยังจุดสูงสุด

และไม่มีวันได้ย่างกราย เข้าไปใกล้พระเจ้า


Chrous

เนื้อหนังห่อหุ้มพระวิญญาณ

เป็นเนื้อหนังของพระเจ้า

ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า

ทรงยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด

ทรงพระมหิทธิฤทธิ์ ทั้งศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม

เฉกเช่นกันกับเนื้อหนัง ขององค์พระเจ้าเอง

เนื้อหนังห่อหุ้มพระวิญญาณ

เป็นเนื้อหนังของพระเจ้า

ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า

ทรงยิ่งใหญ่เหนืออื่นใด

ทรงพระมหิทธิฤทธิ์ ทั้งศักดิ์สิทธิ์และชอบธรรม

เฉกเช่นกันกับเนื้อหนัง ขององค์พระเจ้าเอง

เนื้อหนังนี้ทำได้เพียงสิ่งที่ชอบธรรม

และให้คุณแก่เหล่ามวลมนุษย์

สิ่งที่บริสุทธิ์  เรืองรองรุ่งโรจน์ และสิ่งที่เปี่ยมฤทธา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ปัญหาที่ร้ายแรงมาก: การทรยศ (2)

ก่อนหน้า: 154 พระราชกิจและการแสดงออกของพระคริสต์คือสิ่งที่กำหนดเนื้อแท้ของพระองค์

ถัดไป: 156 พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นสิ่งที่พระวิญญาณเป็น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger