906 สิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นประเมินค่ามิได้

Verse 1

สิทธิอำนาจของพระเจ้า

มิใช่เพียงแค่สิ่งชั่วคราว

เป็นดังความจีรังยั่งยืน

ไม่มีผู้ใดสามารถ

ประเมินค่าพลังความยิ่งใหญ่ได้เลย

เมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับผู้ใด

ไม่ว่าเขาเหล่านั้นทำอะไร

อยู่ที่ใด เป็นมาเช่นไร

จะก่อนหรือหลังรับพระสัญญา

จะก่อนหรือหลังรับพระสัญญา

พระองค์ทรงคุ้นเคยกับทุกสิ่ง


Pre-chorus 1

ไม่ว่ารอบกายพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นไร

พระองค์ทรงรู้เรื่องราว

ไม่ว่ารอบกายพวกเขาเปลี่ยนไปเช่นไร

พระองค์ทรงรู้เรื่องราว


Chorus

วันเวลาที่หมุนผ่าน

แม้จะนานเพียงใด เมื่อพระองค์ทรงอวยพรคน

พระพรนี้ยังจะดำเนินต่อ

สิ่งนี้พิสูจน์สิทธิอำนาจไร้ขอบเขตของพระองค์

และยังทำให้มนุษย์ประจักษ์

ในพลังแห่งชีวิตพระผู้สร้าง

ที่ไม่ดับสูญและประเสริฐ

และปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า


Verse 2

แม้ว่าจะผ่านมานานเพียงใด

ตั้งแต่พระเจ้าตรัสถึงบางสิ่ง

แต่พระองค์กลับทรงรู้สึกดังเสมือนมันเพิ่งบังเกิด

พระเจ้าทรงตามรอยได้ทุกสิ่ง

ด้วยสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพ

พระองค์ทรงสามารถควบคุม

และทำให้ทุกสัญญาที่ประทานไว้กลายเป็นจริง

ไม่ว่าสัญญาจะเป็นเรื่องอะไร

นานเพียงใดถึงจะสำเร็จ

และขอบเขตจะกว้างเพียงใด

และขอบเขตจะกว้างเพียงใด


Pre-chorus 2

พระสัญญานั้นจะลุล่วงไป

และจะสัมฤทธิ์ผลเสมอ

และจะสัมฤทธิ์ผลเสมอ


Chorus

วันเวลาที่หมุนผ่าน

แม้จะนานเพียงใด เมื่อพระองค์ทรงอวยพรคน

พระพรนี้ยังจะดำเนินต่อ

สิ่งนี้พิสูจน์สิทธิอำนาจไร้ขอบเขตของพระองค์

และยังทำให้มนุษย์ประจักษ์

ในพลังแห่งชีวิตพระผู้สร้าง

ที่ไม่ดับสูญและประเสริฐ

และปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า


Bridge

พระเจ้าจะทรงทำพระสัญญาให้เป็นจริง

โดยไม่ทรงต้องใช้ความพยายาม

ยืนยันสิทธิอำนาจ ฤทธานุภาพ

ควบคุมมวลมนุษย์และทั้งจักรวาล

มวลมนุษย์และทั้งจักรวาล


Chorus

วันเวลาที่หมุนผ่าน

แม้จะนานเพียงใด

เมื่อพระองค์ทรงอวยพรคน

พระพรนี้ยังจะดำเนินต่อ

สิ่งนี้พิสูจน์สิทธิอำนาจไร้ขอบเขตของพระองค์

และยังทำให้มนุษย์ประจักษ์

ในพลังแห่งชีวิตพระผู้สร้าง

ที่ไม่ดับสูญและประเสริฐ

และปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า

และปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1

ก่อนหน้า: 905 หนทางที่จะรู้จักสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ถัดไป: 907 การรวมตัวกันอย่างแท้จริงของสิทธิอำนาจของพระผู้สร้าง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger