927 สิทธิอำนาจของพระเจ้าคือธรรมบัญญัติแห่งสวรรค์ที่ซาตานไม่อาจก้าวข้าม

Verse 1

ซาตานเห็นสถานะของพระเจ้าชัดเจน

เข้าใจสิทธิอำนาจของพระเจ้าอย่างแท้จริง

และหลักธรรมเบื้องหลังการใช้สิทธิอำนาจ

ซาตานไม่กล้าล่วงละเมิดหรือว่ามองข้าม

หรือว่าทำสิ่งใดเพื่อละเมิดสิทธิอำนาจพระเจ้า

หรือว่าท้าทายพระพิโรธในหนทางใด


Pre-chorus

ถึงจะชั่วร้ายและแสนโอหัง

แต่ซาตานไม่เคยกล้าข้ามขีดจำกัดของพระเจ้า


Chorus

ซาตานไม่เคยมีความกล้า

ที่จะฝ่าฝืนสิทธิอำนาจพระเจ้า

ซาตานเชื่อฟังพระบัญชาเสมอ

และฟังพระองค์อย่างระมัดระวัง

ซาตานไม่เคยกล้าเปลี่ยนพระบัญชาพระเจ้า

หรือมีความกล้าท้าทายพระบัญชา

พระเจ้าทรงสร้างขีดจำกัดให้ซาตาน

ซึ่งไม่เคยกล้าข้ามขีดจำกัด


Verse 2

เป็นเวลาหลายล้านปีที่ซาตานยึดตามขีดจำกัด

ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าทุกอย่าง

ไม่เคยก้าวข้ามเครื่องหมายที่พระเจ้ากำหนด

ถึงซาตานจะมุ่งร้ายแต่ก็มีปัญญากว่า

มวลมนุษย์ที่เสื่อมทราม

เพราะซาตานรู้จักพระผู้สร้าง

และยังรู้จักขีดคั่นของขอบเขตของตน


Pre-chorus

ถึงจะชั่วร้ายและแสนโอหัง

แต่ซาตานไม่เคยกล้าข้ามขีดจำกัดของพระเจ้า


Chorus

ซาตานไม่เคยมีความกล้า

ที่จะฝ่าฝืนสิทธิอำนาจพระเจ้า

ซาตานเชื่อฟังพระบัญชาเสมอ

และฟังพระองค์อย่างระมัดระวัง

ซาตานไม่เคยกล้าเปลี่ยนพระบัญชาพระเจ้า

หรือมีความกล้าท้าทายพระบัญชา

พระเจ้าทรงสร้างขีดจำกัดให้ซาตาน

ซึ่งไม่เคยกล้าข้ามขีดจำกัด


Bridge

จากการกระทำที่นบนอบของซาตาน

เห็นได้ว่าสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ซาตานไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนได้

สิ่งนั้นคือประกาศิตจากสวรรค์

เพราะเอกลักษณ์และฤทธานุภาพพระเจ้า

สรรพสิ่งจึงดำรงอยู่อย่างเป็นระเบียบ

มนุษย์สามารถมีชีวิตเพิ่มทวี

บนเส้นทางที่พระเจ้าทรงวาง

ไม่มีใครหรือสิ่งใดผิดกฎนี้ได้

ไม่มีผู้ใดเปลี่ยนธรรมบัญญัตินี้ได้

เพราะล้วนมาจากพระหัตถ์พระผู้สร้าง

จากสิทธิอำนาจและพระบัญชา


Chorus

ซาตานไม่เคยมีความกล้า

ที่จะฝ่าฝืนสิทธิอำนาจพระเจ้า

ซาตานเชื่อฟังพระบัญชาเสมอ

และฟังพระองค์อย่างระมัดระวัง

ซาตานไม่เคยกล้าเปลี่ยนพระบัญชาพระเจ้า

หรือมีความกล้าท้าทายพระบัญชา

พระเจ้าทรงสร้างขีดจำกัดให้ซาตาน

ซึ่งไม่เคยกล้าข้ามขีดจำกัด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1

ก่อนหน้า: 926 ซาตานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้เลยภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า

ถัดไป: 928 ถึงแม้ว่ามนุษย์จะถูกซาตานหลอกลวงและทำให้เสื่อมทราม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger