908 สิทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่ทุกแห่งหน

Verse 1

สิทธิอำนาจของพระเจ้าดำรงอยู่ในทุกสถานการณ์

พระเจ้าทรงสั่งการและทรงจัดการ

ชะตาของมนุษย์ทุกคน

ทุกๆ สรรพสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์พระองค์

และเป็นไปตามพระดำริพระองค์

และจะไม่เป็นอันแปรผัน

เพราะมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลง

เป็นอิสระจากเจตจำนงของมนุษย์

ไม่อาจผันแปรโดยการเปลี่ยนแปลง

ของเวลาหรือห้วงอากาศ

หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์

เพราะสิทธิอำนาจของพระเจ้า

เป็นเนื้อแท้ของพระองค์


Chorus

สิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์

และไม่ถูกหวงห้ามหรือถูกจำกัดไม่ว่าโดยผู้ใด

ไม่ถูกจำกัดไม่ว่าโดยสถานที่ใด

ไม่ถูกสิ่งอันใดหรือห้วงอากาศจำกัด

สิทธิอำนาจของพระเจ้านั้น อยู่ทุกหนทุกแห่ง

อยู่ในทุก ๆ โมงยามและทุกขณะเวลา

ถึงแม้สวรรค์และแผ่นดินโลกอาจมีอันเป็นไป

แต่สิทธิอำนาจของพระเจ้าดำรงตลอดไป


Verse 2

ไม่ว่าคนสามารถรู้

หรือยอมรับอธิปไตยนี้ได้หรือไม่

ก็ไม่อาจเปลี่ยนอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า

เหนือชะตากรรมมนุษย์

ไม่สำคัญว่าเจ้าจะรู้เรื่องอธิปไตยนี้หรือไม่รู้

ฤทธานุภาพพระองค์ยังคงมีอยู่จริง

พระองค์ทรงกุมชะตาเจ้าทุกทาง

ต่อให้เจ้าไม่เชื่อฟังก็ตาม

สิทธิอำนาจและอธิปไตยเหนือชะตามนุษย์ของพระเจ้า

ไม่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของมนุษย์

ไม่เปลี่ยนไปตามความชอบของมนุษย์

และจะไม่เปลี่ยนไปเพราะว่าการเลือกของมนุษย์


Chorus

สิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์

และไม่ถูกหวงห้ามหรือถูกจำกัดไม่ว่าโดยผู้ใด

ไม่ถูกจำกัดไม่ว่าโดยสถานที่ใด

ไม่ถูกสิ่งอันใดหรือห้วงอากาศจำกัด

สิทธิอำนาจของพระเจ้านั้น อยู่ทุกหนทุกแห่ง

อยู่ในทุก ๆ โมงยามและทุกขณะเวลา

ถึงแม้สวรรค์และแผ่นดินโลกอาจมีอันเป็นไป

แต่สิทธิอำนาจของพระเจ้าดำรงตลอดไป


Verse 3

ตลอดเวลา พระเจ้าทรงใช้สิทธิอำนาจของพระองค์

พระองค์ทรงพระราชกิจ

โดยแสดงพระอิทธิฤทธิ์ต่อเนื่องไป

ทรงปกครองและทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง

ทรงจัดวางเรียบเรียงพวกเขาตลอดเวลา

นี่เป็นข้อเท็จจริง ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณกาลมา ก็เป็นเช่นนี้

ตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณกาล ก็เป็นเช่นนี้


Chorus

สิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นเอกลักษณ์

และไม่ถูกหวงห้ามหรือถูกจำกัดไม่ว่าโดยผู้ใด

ไม่ถูกจำกัดไม่ว่าโดยสถานที่ใด

ไม่ถูกสิ่งอันใดหรือห้วงอากาศจำกัด

สิทธิอำนาจของพระเจ้านั้น อยู่ทุกหนทุกแห่ง

อยู่ในทุก ๆ โมงยามและทุกขณะเวลา

ถึงแม้สวรรค์และแผ่นดินโลกอาจมีอันเป็นไป

แต่สิทธิอำนาจของพระเจ้าดำรงตลอดไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 907 การรวมตัวกันอย่างแท้จริงของสิทธิอำนาจของพระผู้สร้าง

ถัดไป: 909 สิทธิอำนาจของพระเจ้าจริงและแท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger