183 ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง

Verse 1

พระเจ้ามายังโลกเพื่อให้  

"พระคำบังเกิดเป็นคน" เป็นจริง

เพื่อประกาศพระคำผ่านเนื้อหนังพระองค์

ไม่เหมือนยุคโมเสสในพันธสัญญาเดิม

พระเจ้าตรัสพระคำตรงลงมาจากฟ้า

Pre-chorus

ต่อมาพระคำทั้งหมดจะกลายเป็นจริง

ในช่วงยุคอาณาจักรพันปี

พระคำกลายเป็นข้อเท็จจริงที่คนจะเห็น

และพวกเขาจะมองดูมันอย่างไม่แตกต่าง

Chorus

ความหมายยิ่งใหญ่สูงสุด 

แห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

คือการที่งานแห่งพระวิญญาณ

ได้สำเร็จผ่านทางเนื้อหนัง และพระวจนะ

นี่คือความหมายจริงของ "พระคำบังเกิดเป็นคน"

และ "การปรากฏของพระคำเป็นคน" 

Verse 2

มีเพียงพระเจ้าที่ตรัส น้ำพระทัยพระวิญญาณได้

มีเพียงพระเจ้าที่เป็นคนตรัส ในนามพระองค์ได้

พระคำนั้นได้เผยกระจ่าง ในพระเจ้าผู้ทรงจุติ

Bridge

พระคำนำทางผู้อื่นทุกคน

ไม่มีการยกเว้นผู้ใด ทุกคนอยู่ในขอบเขตเช่นนี้

Chorus

จากคำกล่าวเหล่านี้เท่านั้น ผู้คนจึงได้รู้

การเชื่อว่าคำกล่าวนั้นจะลงมาจากสรวงสวรรค์

ช่างเหมือนดังความฝันกลางวันเหลือเกิน

นี่คือสิทธิ์อำนาจที่แสดง ในพระเจ้าผู้ทรงจุติ

และมันทำให้ทุกคนได้เชื่อ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 182 สิทธิอำนาจของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: 184 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3

ทุกวันนี้ไม่ใช่ยุคพระคุณ อีกทั้งไม่ใช่ยุคแห่งความกรุณาอีกต่อไป แต่เป็นยุคแห่งราชอาณาจักรที่เผยประชากรของพระเจ้า ยุคที่พระเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger