พระเจ้าทรงครองราชย์ในราชอาณาจักร

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Verse 1

บัดนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะรวบรวม

เหล่าผู้ที่ไม่ได้ถูกรับเลือก

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงเริ่มต้น

ทำงานท่ามกลางคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงประกาศ

ราชบัญญัติบริหาร

ไปทั่วทั้งจักรวาล เพื่อพระองค์จะได้

ทรงราชกิจขั้นต่อไปได้สำเร็จ

Verse 2

บัดนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะทรงตีสอน

เพื่อเผยแผ่ราชกิจในคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงใช้กำลัง

พระองค์จะใช้กำลังต้านคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป พระองค์จะทำเช่นนี้

ยามทำราชกิจท่ามกลางผู้ถูกเลือก

เมื่อคนของพระเจ้าใช้อำนาจ

ทุกคนบนโลกจะถูกพิชิตลง

พระเจ้าจะพักและปรากฏต่อผู้ถูกพิชิต

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Bridge

พระเจ้าทรงปรากฏในแดนศักดิ์สิทธิ์

และซ่อนพระองค์จากดินแดนอันโสมม

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าและถูกพิชิต

จะสามารถมองเห็นพระพักตร์

พวกเขามองเห็นได้ด้วยสองตาของตน

และได้ยินสุรเสียงด้วยหูตน

นี่คือพระพรที่พระเจ้าลิขิตไว้

แก่ผู้คนที่เกิดในยุคสุดท้าย

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Verse 3

เมื่อทรงเปิดม้วนหนังสือ เมื่อนั้นจะเป็นวัน

ที่เหล่าผู้คนจะถูกตีสอน

เมื่อทรงเปิดม้วนหนังสือ ผู้คนที่อยู่ทั่วโลกนั้น

จะถูกเกณฑ์เข้าสู่บททดสอบ

ยามทรงเปิดม้วนหนังสือ ราชกิจถึงจุดสูงสุด

ผู้คนจะอยู่ในดินแดนอันไร้แสง

ท่ามกลางภัยจากสภาพแวดล้อม

ผู้คนทั้งมวลจะได้ใช้ชีวิต

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Outro

เพราะวันแห่งพระเจ้า ใกล้เข้ามาต่อหน้าคน

ใครเล่าจะไม่กลัวเกรง

และใครเล่าจะไม่ปีติในสิ่งนี้

ในที่สุดก็ถึงจุดจบ เมืองบาบิโลนอันโสมม

มนุษย์ได้พบกับโลกใบใหม่

ทุกอย่างเริ่มใหม่ ทั้งสวรรค์และโลก

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระสิริพระเจ้าเฉิดฉายจากทิศบูรพา

ถัดไป: การเคลื่อนไหวของพระราชกิจของพระเจ้าในจักรวาล

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติที่หลงผิดของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

ยุคอาณาจักรคือยุคพระวจนะ

ในยุคอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ เพื่อเปลี่ยนวิธีการที่พระองค์ทรงใช้ปฏิบัติงาน และเพื่อปฏิบัติพระราชกิจของยุคทั้งปวง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้