23 พระเจ้าทรงครองราชย์ในราชอาณาจักร

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Verse 1

บัดนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะรวบรวม

เหล่าผู้ที่ไม่ได้ถูกรับเลือก

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงเริ่มต้น

ทำงานท่ามกลางคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงประกาศ

ราชบัญญัติบริหาร

ไปทั่วทั้งจักรวาล เพื่อพระองค์จะได้

ทรงราชกิจขั้นต่อไปได้สำเร็จ

Verse 2

บัดนี้เป็นต้นไป พระเจ้าจะทรงตีสอน

เพื่อเผยแผ่ราชกิจในคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป จะทรงใช้กำลัง

พระองค์จะใช้กำลังต้านคนต่างชาติ

บัดนี้เป็นต้นไป พระองค์จะทำเช่นนี้

ยามทำราชกิจท่ามกลางผู้ถูกเลือก

เมื่อคนของพระเจ้าใช้อำนาจ

ทุกคนบนโลกจะถูกพิชิตลง

พระเจ้าจะพักและปรากฏต่อผู้ถูกพิชิต

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Bridge

พระเจ้าทรงปรากฏในแดนศักดิ์สิทธิ์

และซ่อนพระองค์จากดินแดนอันโสมม

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าและถูกพิชิต

จะสามารถมองเห็นพระพักตร์

พวกเขามองเห็นได้ด้วยสองตาของตน

และได้ยินสุรเสียงด้วยหูตน

นี่คือพระพรที่พระเจ้าลิขิตไว้

แก่ผู้คนที่เกิดในยุคสุดท้าย

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Verse 3

เมื่อทรงเปิดม้วนหนังสือ เมื่อนั้นจะเป็นวัน

ที่เหล่าผู้คนจะถูกตีสอน

เมื่อทรงเปิดม้วนหนังสือ ผู้คนที่อยู่ทั่วโลกนั้น

จะถูกเกณฑ์เข้าสู่บททดสอบ

ยามทรงเปิดม้วนหนังสือ ราชกิจถึงจุดสูงสุด

ผู้คนจะอยู่ในดินแดนอันไร้แสง

ท่ามกลางภัยจากสภาพแวดล้อม

ผู้คนทั้งมวลจะได้ใช้ชีวิต

Chorus

พระเจ้าครองราชอาณาจักรพระเจ้าครองทั้งจักรวาล

ทรงเป็นราชันแห่งอาณาจักร ทรงเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล

Outro

เพราะวันแห่งพระเจ้า ใกล้เข้ามาต่อหน้าคน

ใครเล่าจะไม่กลัวเกรง

และใครเล่าจะไม่ปีติในสิ่งนี้

ในที่สุดก็ถึงจุดจบ เมืองบาบิโลนอันโสมม

มนุษย์ได้พบกับโลกใบใหม่

ทุกอย่างเริ่มใหม่ ทั้งสวรรค์และโลก

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 22 เมื่อราชอาณาจักรเป็นจริงขึ้นบนแผ่นดินโลก

ถัดไป: 24 องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงปล่อยฟ้าร้องทั้งเจ็ด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บรรดาผู้ที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมต้องก้าวผ่านกระบวนการถลุง

หากเจ้าเชื่อในพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้า นำความจริงไปปฏิบัติ และทำหน้าที่ของเจ้าทั้งหมดให้ลุล่วง นอกจากนี้...

The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China

In 1995, the work of testifying to the kingdom gospel of Almighty God formally began in Mainland China. Through our gratitude to God and with a love that was true, we testified to the appearance and work of Almighty God to the brothers and sisters in various denominations. Little did we expect to suffer extreme resistance and slander from their leaders. We could only come before Almighty God to pray earnestly, beseeching God to work in person. From 1997 onward, we beheld the Holy Spirit work on a great scale.

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger