162 พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางพวกเราอย่างเงียบๆ

Verse 1

พระเจ้าทรงเงียบงันและไม่เคยปรากฏต่อเรา

แต่พระกิจ พระองค์ไม่เคยหยุด

ทรงเฝ้ามองทุกดินแดน บัญชาการทุกสิ่ง

ทรงเฝ้ามองทุกคำ และการกระทำ


Chorus

ทรงบริหารจัดการ ทีละขั้นตอน ไปตามแผน

เงียบงัน กระนั้นฝีพระบาทยิ่งก้าวเข้าใกล้คน

พระที่นั่งพิพากษาเข้ามาสู่จักรวาล

ตามด้วยพระบัลลังก์ลงมาในหมู่พวกเรา


Verse 2

ช่างเป็นฉากเปี่ยมบารมี ภูมิฐานและเคร่งขรึม

ดั่งนกพิราบและสิงโต

พระวิญญาณเสด็จมาท่ามกลางคน

ทรงพระปรีชาญาณ ชอบธรรมและเปี่ยมบารมี

ด้วยสิทธิอำนาจ เปี่ยมด้วยรักและความปรานี


Chorus

ทรงบริหารจัดการ ทีละขั้นตอน ไปตามแผน

เงียบงัน กระนั้นฝีพระบาทยิ่งก้าวเข้าใกล้คน

พระที่นั่งพิพากษาเข้ามาสู่จักรวาล

ตามด้วยพระบัลลังก์ลงมาในหมู่พวกเรา


Chorus

ทรงบริหารจัดการ ทีละขั้นตอน ไปตามแผน

เงียบงัน กระนั้นฝีพระบาทยิ่งก้าวเข้าใกล้คน

พระที่นั่งพิพากษาเข้ามาสู่จักรวาล

ตามด้วยพระบัลลังก์ลงมาในหมู่พวกเรา

ตามด้วยพระบัลลังก์ลงมาในหมู่พวกเรา

ลงมาในหมู่พวกเรา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ก่อนหน้า: 161 รากเหง้าแห่งการต้านทานและการไม่เชื่อฟังพระคริสต์ของมนุษย์

ถัดไป: 163 เหตุที่พระคริสต์ได้เสด็จมาทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger