834 พระเจ้าทรงทำให้ผู้รักพระองค์อย่างแท้จริงเพียบพร้อม

Verse 1

พระเจ้าทรงประสงค์จะได้รับบางกลุ่มของผู้คน

ผู้เพียรพยายามจะร่วมงานกับพระองค์

ผู้เชื่อฟังราชกิจ เชื่อในพระวจนะ

และนำข้อพึงประสงค์ของพระองค์ไปปฏิบัติ

ในหัวใจของพวกเขาเข้าใจแท้จริง

พวกเขาสามารถเดินบนเส้นทางความเพียบพร้อม

เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน

เพราะพวกเขาสามารถได้รับการทำให้เพียบพร้อม


Chorus

หากเจ้าไล่ตามเสาะหา ถนอมค่าพระวจนะ

พระเจ้าจะทรงราชกิจในตัวเจ้า

ยิ่งเจ้าถนอมค่าพระวจนะ

พระวิญญาณยิ่งทรงงานในตัวเจ้า

ยิ่งมีโอกาสที่เจ้า

จะได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงทำให้ผู้รักพระองค์

เพียบพร้อม รวมทั้งผู้ที่ใจสงบเฉพาะพระพักตร์


Verse 2

ผู้คนที่ไม่สามารถได้รับความเพียบพร้อม

คือผู้ไม่รู้จักราชกิจอย่างชัดเจน

ผู้ที่ไม่ดื่มกินพระวจนะพระเจ้า

ผู้ไม่ใส่ใจในพระวจนะของพระองค์

และผู้ที่ไม่มีรักในหัวใจให้พระเจ้า

ผู้ที่สงสัยพระเจ้าในร่างมนุษย์ และลวงพระองค์

ผู้ไม่เอาใจใส่พระวจนะ ต่อต้านพระองค์

พวกเขาเป็นของซาตาน

ไม่อาจได้รับความเพียบพร้อม


Chorus

หากเจ้าไล่ตามเสาะหา ถนอมค่าพระวจนะ

พระเจ้าจะทรงราชกิจในตัวเจ้า

ยิ่งเจ้าถนอมค่าพระวจนะ

พระวิญญาณยิ่งทรงงานในตัวเจ้า

ยิ่งมีโอกาสที่เจ้า

จะได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงทำให้ผู้รักพระองค์

เพียบพร้อม รวมทั้งผู้ที่ใจสงบเฉพาะพระพักตร์


Bridge

การถนอมความล้ำค่าของราชกิจและความรู้แจ้ง

การถนอมค่าของการสถิต การทรงดูแล คุ้มครอง

การถนอมค่าการที่พระวจนะ

กลายเป็นความเป็นจริงของเจ้า

ให้ค่าที่พระวจนะจัดเตรียมให้กับชีวิตของเจ้า

ทุกอย่างนี้สอดคล้องที่สุดกับพระทัย


Verse 3

ไม่มีสิ่งใดสำคัญสำหรับผู้เชื่อในพระเจ้า

มากกว่าการได้รับความเพียบพร้อม และพระราชกิจ

และกลายเป็นผู้คนที่ทำตามน้ำพระทัย

นี่คือเป้าหมายที่เจ้าควรไล่ตามเสาะหา


Chorus

หากเจ้าไล่ตามเสาะหา ถนอมค่าพระวจนะ

พระเจ้าจะทรงราชกิจในตัวเจ้า

ยิ่งเจ้าถนอมค่าพระวจนะ

พระวิญญาณยิ่งทรงงานในตัวเจ้า

ยิ่งมีโอกาสที่เจ้า

จะได้รับความเพียบพร้อมจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงทำให้ผู้รักพระองค์

เพียบพร้อม รวมทั้งผู้ที่ใจสงบเฉพาะพระพักตร์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม

ก่อนหน้า: 833 ข้อพึงประสงค์ที่คนเราต้องสนองเพื่อที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 835 เฉพาะบรรดาผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงเท่านั้นที่พระเจ้าทรงทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger