261 พระเจ้าทรงอาลัยแด่อนาคตของมวลมนุษย์

Verse 1

ในโลกกว้างใหญ่ เปลี่ยนแปลงเกินนับคณา 

ตั้งแต่ก่อนจะมีประวัติศาสตร์

ไม่มีผู้ใด นำทางชี้แนะคน มีเพียงพระองค์ผู้ปกครองทุกสิ่ง

ไร้ผู้ทรงฤทธิ์ ตรากตรำและตระเตรียม 

เพื่อสิ่งที่มวลมนุษย์นั้นต้องการ

ไร้ผู้นำทางคนสู่ปลายทางเรืองรอง

ให้พ้นความอยุติธรรมบนโลกนี้


Chorus

พระเจ้าอาลัยอนาคตของมวลมนุษย์ 

อาดูรยิ่งนักที่คนล่มจม

พระองค์เจ็บปวดเมื่อผู้คนมุ่งไป 

หาความเสื่อมและทางที่ไม่อาจย้อนคืน

มนุษย์ต่อต้าน ทำพระเจ้าพระทัยสลาย

และละทิ้งพระองค์ไปแสวงหามาร

และไม่มีใครสักคน หยุดมองให้ดี 

ว่าสุดท้ายมวลมนุษย์มุ่งไปที่ใด


Verse 2

ใครเล่าหยุดรับรู้พระพิโรธพระเจ้า

ใครเสาะหาทางใกล้ชิดให้พอพระทัย

อยู่ไหนหนอคนที่เข้าใจ รู้ซึ้งถึงความเศร้า 

หรือความเจ็บปวดของพระเจ้า

แม้ยามพวกเขาได้ยินสุรเสียงพระองค์

พวกเขาดึงดันไปตามทางมุ่งจากไป

จากพระเมตตา ความจริงและสายตาเฝ้าดู

พวกเขาเต็มใจอยากขายตนให้ซาตาน


Chorus

พระเจ้าอาลัยอนาคตของมวลมนุษย์ 

ทรงโศกเศร้าต่อความเสื่อมของคน

พระองค์เจ็บปวดเมื่อผู้คนมุ่งไป 

หาความเสื่อมและทางที่ไม่อาจย้อนคืน

มนุษย์ต่อต้าน ทำพระเจ้าพระทัยสลาย

และละทิ้งพระองค์ไปแสวงหามาร

และไม่มีใครสักคน หยุดมองให้ดี 

ว่าสุดท้ายมวลมนุษย์มุ่งไปที่ใด


Verse 3

แล้วพระเจ้าจะทำอย่างไร 

กับผู้ที่ท้าทาย และผลักไสพระองค์

รู้ไว้เสียงเรียกเร่งเร้าของพระเจ้าจะตามมา

ด้วยเภทภัยร้ายแรงเกินทนรับไหว

ภัยนั้นลงโทษทั้งเนื้อหนังและจิตวิญญาณ

ไม่มีใครรู้ ผลพวงแห่งพระพิโรธ

เมื่อแผนพระองค์ล้มเหลว พระสุรเสียงถูกเมิน

ความพิโรธที่มนุษย์ไม่เคยรับรู้

นี่คือภัยที่ไม่เหมือนครั้งใด 

ทรงวางแผนหนึ่งการสร้างและหนึ่งความรอด


Bridge

นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย

ไร้ผู้เข้าใจพระทัยพระองค์

พระเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจ 

และพระประสงค์แรงกล้าเพื่อไถ่คน


Chorus

พระเจ้าอาลัยอนาคตของมวลมนุษย์ 

ทรงโศกเศร้าต่อความเสื่อมของคน

พระองค์เจ็บปวดเมื่อผู้คนมุ่งไป 

หาความเสื่อมและทางที่ไม่อาจย้อนคืน

มนุษย์ต่อต้าน ทำพระเจ้าพระทัยสลาย

และละทิ้งพระองค์ไปแสวงหามาร

และไม่มีใครสักคน หยุดมองให้ดี 

ว่าสุดท้ายมวลมนุษย์มุ่งไปที่ใด

ว่าสุดท้าย มวลมนุษย์ มุ่งไปที่ใด


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 259 ไม่มีผู้ใดเข้าใจความปรารถนาที่แรงกล้าของพระเจ้าที่จะคุ้มครองมนุษย์

ถัดไป: 262 เจ้าได้ยินเสียงทอดถอนพระทัยขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บ้างไหม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้