261 พระเจ้าทรงอาลัยแด่อนาคตของมวลมนุษย์

Verse 1

ในโลกกว้างใหญ่ เปลี่ยนแปลงเกินนับคณา 

ตั้งแต่ก่อนจะมีประวัติศาสตร์

ไม่มีผู้ใด นำทางชี้แนะคน มีเพียงพระองค์ผู้ปกครองทุกสิ่ง

ไร้ผู้ทรงฤทธิ์ ตรากตรำและตระเตรียม 

เพื่อสิ่งที่มวลมนุษย์นั้นต้องการ

ไร้ผู้นำทางคนสู่ปลายทางเรืองรอง

ให้พ้นความอยุติธรรมบนโลกนี้

Chorus

พระเจ้าอาลัยอนาคตของมวลมนุษย์ 

อาดูรยิ่งนักที่คนล่มจม

พระองค์เจ็บปวดเมื่อผู้คนมุ่งไป 

หาความเสื่อมและทางที่ไม่อาจย้อนคืน

มนุษย์ต่อต้าน ทำพระเจ้าพระทัยสลาย

และละทิ้งพระองค์ไปแสวงหามาร

และไม่มีใครสักคน หยุดมองให้ดี 

ว่าสุดท้ายมวลมนุษย์มุ่งไปที่ใด

Verse 2

ใครเล่าหยุดรับรู้พระพิโรธพระเจ้า

ใครเสาะหาทางใกล้ชิดให้พอพระทัย

อยู่ไหนหนอคนที่เข้าใจ รู้ซึ้งถึงความเศร้า 

หรือความเจ็บปวดของพระเจ้า

แม้ยามพวกเขาได้ยินสุรเสียงพระองค์

พวกเขาดึงดันไปตามทางมุ่งจากไป

จากพระเมตตา ความจริงและสายตาเฝ้าดู

พวกเขาเต็มใจอยากขายตนให้ซาตาน

Chorus

พระเจ้าอาลัยอนาคตของมวลมนุษย์ 

ทรงโศกเศร้าต่อความเสื่อมของคน

พระองค์เจ็บปวดเมื่อผู้คนมุ่งไป 

หาความเสื่อมและทางที่ไม่อาจย้อนคืน

มนุษย์ต่อต้าน ทำพระเจ้าพระทัยสลาย

และละทิ้งพระองค์ไปแสวงหามาร

และไม่มีใครสักคน หยุดมองให้ดี 

ว่าสุดท้ายมวลมนุษย์มุ่งไปที่ใด

Verse 3

แล้วพระเจ้าจะทำอย่างไร 

กับผู้ที่ท้าทาย และผลักไสพระองค์

รู้ไว้เสียงเรียกเร่งเร้าของพระเจ้าจะตามมา

ด้วยเภทภัยร้ายแรงเกินทนรับไหว

ภัยนั้นลงโทษทั้งเนื้อหนังและจิตวิญญาณ

ไม่มีใครรู้ ผลพวงแห่งพระพิโรธ

เมื่อแผนพระองค์ล้มเหลว พระสุรเสียงถูกเมิน

ความพิโรธที่มนุษย์ไม่เคยรับรู้

นี่คือภัยที่ไม่เหมือนครั้งใด 

ทรงวางแผนหนึ่งการสร้างและหนึ่งความรอด

Bridge

นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย

ไร้ผู้เข้าใจพระทัยพระองค์

พระเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจ 

และพระประสงค์แรงกล้าเพื่อไถ่คน

Chorus

พระเจ้าอาลัยอนาคตของมวลมนุษย์ 

ทรงโศกเศร้าต่อความเสื่อมของคน

พระองค์เจ็บปวดเมื่อผู้คนมุ่งไป 

หาความเสื่อมและทางที่ไม่อาจย้อนคืน

มนุษย์ต่อต้าน ทำพระเจ้าพระทัยสลาย

และละทิ้งพระองค์ไปแสวงหามาร

และไม่มีใครสักคน หยุดมองให้ดี 

ว่าสุดท้ายมวลมนุษย์มุ่งไปที่ใด

ว่าสุดท้าย มวลมนุษย์ มุ่งไปที่ใด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 260 พระเจ้าทรงสู้ทนความทุกข์ทั้งปวงเพื่อชีวิตมนุษย์

ถัดไป: 262 เจ้าได้ยินเสียงทอดถอนพระทัยขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บ้างไหม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความรักที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์นั้นเที่ยงแท้และเป็นจริง

Chorus โดยหลัก ความรักที่พระเจ้าให้ ขณะทรงงานอยู่ในเนื้อหนัง ร่วมตรัสและดำรงพระชนม์ด้วยโดยตรง ช่วยพวกเขาให้รอดด้วยพระองค์เอง...

บทที่ 21

มนุษย์ล้มลงในท่ามกลางความสว่างของเรา และตั้งมั่นเพราะความรอดของเรา เมื่อเรานำความรอดมาสู่ทั่วทั้งจักรวาล...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger