55 พระเจ้าทรงพิพากษาและทรงชำระล้างมนุษย์ด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

Verse 1

พระกิจยุคสุดท้ายคือการตรัสพระคำ

พระวจนะสร้างความเปลี่ยนแปลง

และการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งใหญ่กว่า 

ในคนที่ยอมรับพระคำ

ยิ่งใหญ่กว่าคนยอมรับหมายสำคัญ

และการอัศจรรย์แห่งยุคพระคุณ

ในยุคที่ปีศาจถูกขับไล่

ด้วยการวางมืออธิษฐาน

ทว่าความเสื่อมทรามของคนยังมี

ความเสื่อมทรามของคนยังมี

ทว่าความเสื่อมทรามของคนยังมี

Verse 2

เยียวยามนุษย์ อภัยในบาป

แต่ยังมีกิจที่ต้องทรงทำ

เพื่อให้คนได้รับการชำระล้าง อุปนิสัยอันเสื่อมทราม

มนุษย์รอดได้เพราะความศรัทธา

แต่ยังคงมีบาปตามสันดานอยู่

และเพราะการจุติของพระเจ้า

บาปมนุษย์จึงได้รับการอภัย

แต่มนุษย์ยังมีบาปติดตัว

มนุษย์ยังมีบาปติดตัว

มนุษย์ยังมีบาปติดตัว

Verse 3

เมื่อพระกิจขั้นนั้นสำเร็จ

ยังเหลือพระกิจแห่งการพิพากษา

ทรงใช้พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

และทำให้ทางสว่างในขั้นนี้

ทุกบาปของมนุษย์

ได้รับการอภัยผ่านเครื่องบูชาไถ่บาป

เพราะกิจแห่งการถูกตรึงกางเขน 

ได้สำเร็จเสร็จสิ้นถึงปลายทาง

พระเจ้าทรงมีชัยเหนือซาตาน

ทรงมีชัยเหนือซาตาน

ทรงมีชัยเหนือซาตาน

Bridge

แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทราม ยังคงค้างภายในคน

บาปคนยังมี ต่อต้านพระเจ้า

พระเจ้าไม่อาจพิชิตใจคน

นี่คือเหตุที่ท่านทรงใช้ คำสอนในขั้นนี้

เปิดโปงความชั่วของคน เพื่อคนจะเลือกเดินถูกทาง

Verse 4

ในขั้นนี้มีความหมายมากกว่า และก่อเกิดผลยิ่งกว่า

เพราะตอนนี้พระคำจัดหาชีวิตคน

ให้มนุษย์เปลี่ยนอุปนิสัย

เป็นช่วงทรงงานอย่างหนักทั่วถึง

การบังเกิดเป็นคนยุคสุดท้าย

เติมเต็มความหมายของการจุติ

และแผนการที่ช่วยให้คนรอด

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 54 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร

ถัดไป: 56 พระราชกิจแห่งการพิพากษาคือการชำระความเสื่อมทรามของมนุษย์ให้บริสุทธิ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 20

ความมั่งคั่งแห่งนิเวศของเรานั้นเกินจะนับได้และมิอาจหยั่งถึง กระนั้นมนุษย์ก็ไม่เคยมาหาเราเพื่อชื่นชมความมั่งคั่งเหล่านี้...

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne.

บทที่ 88

ผู้คนแค่ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าย่างก้าวของเราได้เพิ่มความเร็วขึ้นถึงขอบเขตใด กล่าวคือ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger