55 พระเจ้าทรงพิพากษาและทรงชำระล้างมนุษย์ด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

Verse 1

พระกิจยุคสุดท้ายคือการตรัสพระคำ

พระวจนะสร้างความเปลี่ยนแปลง

และการเปลี่ยนแปลงจะยิ่งใหญ่กว่า

ในคนที่ยอมรับพระคำ

ยิ่งใหญ่กว่าคนยอมรับหมายสำคัญ

และการอัศจรรย์แห่งยุคพระคุณ

ในยุคที่ปีศาจถูกขับไล่

ด้วยการวางมืออธิษฐาน

ทว่าความเสื่อมทรามของคนยังมี

ความเสื่อมทรามของคนยังมี

ทว่าความเสื่อมทรามของคนยังมี


Verse 2

เยียวยามนุษย์ อภัยในบาป

แต่ยังมีกิจที่ต้องทรงทำ

เพื่อให้คนได้รับการชำระล้าง อุปนิสัยอันเสื่อมทราม

มนุษย์รอดได้เพราะความศรัทธา

แต่ยังคงมีบาปตามสันดานอยู่

และเพราะการจุติของพระเจ้า

บาปมนุษย์จึงได้รับการอภัย

แต่มนุษย์ยังมีบาปติดตัว

มนุษย์ยังมีบาปติดตัว

มนุษย์ยังมีบาปติดตัว


Verse 3

เมื่อพระกิจขั้นนั้นสำเร็จ

ยังเหลือพระกิจแห่งการพิพากษา

ทรงใช้พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

และทำให้ทางสว่างในขั้นนี้

ทุกบาปของมนุษย์

ได้รับการอภัยผ่านเครื่องบูชาไถ่บาป

เพราะกิจแห่งการถูกตรึงกางเขน

ได้สำเร็จเสร็จสิ้นถึงปลายทาง

พระเจ้าทรงมีชัยเหนือซาตาน

ทรงมีชัยเหนือซาตาน

ทรงมีชัยเหนือซาตาน


Bridge

แต่อุปนิสัยอันเสื่อมทราม ยังคงค้างภายในคน

บาปคนยังมี ต่อต้านพระเจ้า

พระเจ้าไม่อาจพิชิตใจคน

นี่คือเหตุที่ท่านทรงใช้ คำสอนในขั้นนี้

เปิดโปงความชั่วของคน เพื่อคนจะเลือกเดินถูกทาง


Verse 4

ในขั้นนี้มีความหมายมากกว่า และก่อเกิดผลยิ่งกว่า

เพราะตอนนี้พระคำจัดหาชีวิตคน

ให้มนุษย์เปลี่ยนอุปนิสัย

เป็นช่วงทรงงานอย่างหนักทั่วถึง

การบังเกิดเป็นคนยุคสุดท้าย

เติมเต็มความหมายของการจุติ

และแผนการที่ช่วยให้คนรอด

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์

ยุคสุดท้าย พระคำทำให้คนบริสุทธิ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 54 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร

ถัดไป: 56 พระราชกิจการพิพากษาเป็นไปเพื่อชำระล้างความเสื่อมทรามของมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger