84 พระเจ้าพิพากษาและทำให้มนุษย์เพียบพร้อมด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

Verse 1

พระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

ในยุคสุดท้ายเพื่อตรัส เผยสิ่งที่ชีวิตคนต้องการ 

เผยกิจการพระเจ้า พลานุภาพของพระองค์

แสดงพระปัญญาและความอัศจรรย์

Pre-Chorus 1

ทรงตรัสถ้อยคำโดยผ่านทางวิธีมากมาย

ให้คนเห็นความยิ่งใหญ่และอำนาจสูงสุด 

ได้เห็นความถ่อมพระทัย

และความลี้ลับของพระเจ้า

ที่พระเจ้าผู้สูงสุดยอมเป็นเพียงผู้เล็กน้อย

Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ

Verse 2

พระวจนะตรัสด้วยมุมมองหลากหลาย

ทั้งจากบุคคลที่สาม มนุษย์ และพระวิญญาณ 

มนุษย์ได้เห็นพระเจ้าทำงานในหลากหลายวิธี 

โดยผ่านทางวจนะของพระเจ้า

Pre-Chorus2

งานในยุคนี้มุ่งให้ถ้อยคำแก่ชีวิตคน

เพื่อเผยธาตุแท้ และความเสื่อมทรามของผู้คน

ขจัดความรู้และวัฒนธรรมคน

ความคิดล้าสมัย แนวคิดศาสนา

พระวจนะจะตีแผ่และชำระสิ่งเหล่านี้

Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ

Bridge

ในยุคสุดท้าย ความตั้งใจหลัก

ของพระเจ้าคือได้สำเร็จขั้นตอนหนึ่งของราชกิจ

ซึ่งวจนะทรงปรากฎเป็นมนุษย์

และนี่คือหนึ่งในแผนบริหารจัดการของพระเจ้า

ยุคสุดท้ายทรงพิพากษา  

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระวจนะนั้น

ยุคสุดท้ายทรงพิพากษา 

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระวจนะนั้น

Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 83 เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 85 คำพิพากษาโดยพระวจนะนั้นสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด

I พระเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ ในยุคสุดท้ายเพื่อช่วยผู้คนที่รักด้วยใจ ทรงเต็มไปด้วยความรัก ทรงทำงานทุกวัน และ ทรงทำไปด้วยความรักอันมั่นคง...

ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ตอนที่เปโตรกำลังได้รับการตีสอนจากพระเจ้า เขาได้อธิษฐานไปว่า “โอพระเจ้า! เนื้อหนังของข้าพระองค์ไม่เชื่อฟัง และพระองค์ทรงตีสอนข้าพระองค์...

เจ้าควรละวางพรเกี่ยวกับสถานะลงและทำความเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำพาความรอดมาสู่มนุษย์

จากมุมมองของมนุษย์ การทำให้พงศ์พันธุ์ของโมอับได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger