พระเจ้าพิพากษาและทำให้มนุษย์เพียบพร้อมด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

Verse 1

พระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

ในยุคสุดท้ายเพื่อตรัส เผยสิ่งที่ชีวิตคนต้องการ 

เผยกิจการพระเจ้า พลานุภาพของพระองค์

แสดงพระปัญญาและความอัศจรรย์


Pre-Chorus 1

ทรงตรัสถ้อยคำโดยผ่านทางวิธีมากมาย

ให้คนเห็นความยิ่งใหญ่และอำนาจสูงสุด 

ได้เห็นความถ่อมพระทัย

และความลี้ลับของพระเจ้า

ที่พระเจ้าผู้สูงสุดยอมเป็นเพียงผู้เล็กน้อย


Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ


Verse 2

พระวจนะตรัสด้วยมุมมองหลากหลาย

ทั้งจากบุคคลที่สาม มนุษย์ และพระวิญญาณ 

มนุษย์ได้เห็นพระเจ้าทำงานในหลากหลายวิธี 

โดยผ่านทางวจนะของพระเจ้า


Pre-Chorus2

งานในยุคนี้มุ่งให้ถ้อยคำแก่ชีวิตคน

เพื่อเผยธาตุแท้ และความเสื่อมทรามของผู้คน

ขจัดความรู้และวัฒนธรรมคน

ความคิดล้าสมัย แนวคิดศาสนา

พระวจนะจะตีแผ่และชำระสิ่งเหล่านี้


Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ


Bridge

ในยุคสุดท้าย ความตั้งใจหลัก

ของพระเจ้าคือได้สำเร็จขั้นตอนหนึ่งของราชกิจ

ซึ่งวจนะทรงปรากฎเป็นมนุษย์

และนี่คือหนึ่งในแผนบริหารจัดการของพระเจ้า

ยุคสุดท้ายทรงพิพากษา  

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระวจนะนั้น

ยุคสุดท้ายทรงพิพากษา 

ทำให้คนเพียบพร้อมด้วยพระวจนะนั้น


Chorus

ทรงใช้พระคำแทนหมายสำคัญและการอัศจรรย์

เพื่อให้คนได้เพียบพร้อมในยุคท้ายสุด

พระคำเปิดโปง ตัดสิน และตีสอนคน

และทำให้คนเพียบพร้อมในทุกทาง

ในพระวจนะ คนได้เห็น

พระปัญญาและความดีงามพระเจ้า ได้เข้าใจพระอุปนิสัย

เห็นกิจการพระเจ้าผ่านพระคำ


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 83 เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ถัดไป: คำพิพากษาโดยพระวจนะนั้นสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

เจ้าปรารถนาที่จะพบเจอพระเยซูหรือไม่?  เจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูหรือไม่?...

การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

วันนี้ ขณะที่พวกเจ้าพยายามที่จะรักและรู้จักพระเจ้า ในด้านหนึ่งนั้นเจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและกระบวนการถลุง และในอีกด้านหนึ่ง...

อะไรคือความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้า?

ผู้คนเชื่อในพระเจ้ามานาน ถึงกระนั้นพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจว่าคำว่า “พระเจ้า” หมายถึงอะไร และเพียงติดตามด้วยความว้าวุ่นสับสนเท่านั้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้