76 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายเพื่อพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์

Intro

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงราชกิจ

เป็นการส่วนพระองค์ กับผู้คนกลุ่มหนึ่งเอง

หลังจากนั้นจะค่อยๆ เผยแพร่ไป 

ให้พระราชกิจนั้นถึงเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวล

และพระราชกิจแห่งการพิพากษาเช่นกัน

Verse 1

พระเจ้ามิได้พิพากษาคนใดคนหนึ่ง

แต่ทรงพิพากษาคนกลุ่มหนึ่ง

ผู้เป็นตัวแทนเหล่ามนุษย์ทั้งปวง

ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรม 

รวมถึงการต่อต้านพระองค์ของมนุษย์

นั่นก็คือพระราชกิจ 

การพิชิตชัยของพระองค์ในยุคสุดท้าย

Verse 2

พระราชกิจและพระคำของพระเจ้าในร่างมีเนื้อหนัง 

ที่มีมวลมนุษย์เป็นประจักษ์พยาน

นั่นคือการพิพากษาของพระเจ้า 

ต่อหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สีขาวในยุคสุดท้าย

ซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้น ได้เคยนึกฝันไว้เมื่อครั้งอดีต

พระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ 

ทรงกำลังทำพระราชกิจนี้

Chorus

พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน

ทรงพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมด 

ในช่วงยุคสุดท้าย

เนื้อหนัง พระราชกิจ พระวจนะ พระอุปนิสัย 

ล้วนเป็นความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระองค์

ถึงแม้ขอบเขตพระราชกิจที่จำกัดนั้น

ไม่ได้รวมไปถึงจักรวาล โดยทั้งหมดทั้งมวล

โดยเนื้อแท้พระองค์ ทรงพิพากษามนุษย์ทั้งปวง

พระองค์ไม่ได้ทรงพิพากษาเพียงเพื่อประโยชน์ของผู้คน 

ที่เลือกมาจากประชาชนในประเทศจีน

หรือว่าประชาชนกลุ่มน้อยเพียงเท่านั้น

Verse 3

ทันทีที่พระราชกิจในเนื้อหนังสิ้นสุดลง 

พระองค์จะทรงขยายขอบเขตราชกิจนั้น 

ไปทั่วจักรวาลทันที

เหมือนกับข่าวประเสริฐของพระเยซู 

ที่มีการเผยแผ่ทั้งกว้างและไกลออกไป

แพร่ไปทั่วโลกหลังการคืนพระชนม์ 

และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์

Bridge

ไม่ว่านั่นจะเป็นพระราชกิจพระวิญญาณ

หรือเป็นพระราชกิจของเนื้อหนัง

กิจนั้นเป็นไป ในขอบเขตที่จำกัดไว้

แต่เป็นราชกิจที่เป็นสิ่งแทนกิจทั้งมวล ในจักรวาล 

Chorus

พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

ทรงพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมด 

ในช่วงยุคสุดท้าย

เนื้อหนัง พระราชกิจ พระวจนะ พระอุปนิสัย 

ล้วนเป็นความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระองค์

ถึงแม้ขอบเขตพระราชกิจที่จำกัดนั้น

ไม่ได้รวมไปถึงจักรวาล โดยทั้งหมดทั้งมวล

โดยเนื้อแท้พระองค์ ทรงพิพากษามนุษย์ทั้งปวง

พระองค์ไม่ได้ทรงพิพากษาเพียงเพื่อประโยชน์ของผู้คน 

ที่เลือกมาจากประชาชนในประเทศจีน

หรือว่าประชาชนกลุ่มน้อยเพียงเท่านั้น

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 75 การตัดสินของพระวจนะนั้นมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 77 การพิพากษาของพระเจ้าเปิดเผยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)

ผู้คนมากมายเชื่อว่าความเข้าใจและความสามารถที่จะตีความพระคัมภีร์เป็นสิ่งเดียวกันกับการพบหนทางที่แท้จริง—แต่ในความเป็นจริงแล้ว อะไรๆ...

การเสวนาเรื่องชีวิตคริสตจักรและชีวิตจริง

ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนสภาพได้เฉพาะภายในชีวิตในคริสตจักรเท่านั้น และหากพวกเขาไม่ได้อยู่ภายในชีวิตในคริสตจักร เช่นนั้นแล้ว...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger