867 พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล

Verse 1

แม้พระเยซูคืนพระชนม์

ใจและงานนั้นไม่จากผู้คน

ทรงแสดงตนและบอกคนว่า

ทรงอยู่ด้วย ไม่ว่าในรูปร่างใด

พระองค์จะเดินไปกับผู้คน

อยู่ด้วยทุกเวลา ทุกที่

จัดเตรียม เลี้ยงดู ให้เขาสัมผัส เห็น

เพื่อเขาจะไม่ไร้ที่พึ่งพิง


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


Verse 2

พระเยซูต้องการให้คนรู้ว่า

ชีวิตบนโลกนี้ไม่เดียวดาย

พระเจ้าทรงเป็นห่วง สถิตอยู่ด้วย

เป็นผู้เดียวที่คนพึ่งพาได้

เป็นครอบครัวให้ผู้ติดตาม

เมื่อพึ่งพระเจ้า คนไม่อ่อนแอ เดียวดาย

คนที่ยอมรับพระองค์ให้ไถ่บาป

จะไม่ถูกพันผูกด้วยบาปอีก


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหนและห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


Verse 3

งานพระเยซูหลังคืนพระชนม์

เป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับผู้คน

แต่พระเจ้าเห็นว่าสำคัญ

มีคุณค่า และมีความหมายยิ่ง

ทรงทำสิ่งที่เริ่มให้เสร็จ

มีขั้นตอน แผนการ สำแดงพระปัญญา

การกระทำยิ่งใหญ่ พลานุภาพ

รวมถึงความรักและเมตตา


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


Bridge

สิ่งสำคัญยิ่งในงานของพระเจ้า

คือทรงใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อมนุษย์

และทรงเป็นห่วงมนุษย์มากมาย

เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจเพิกเฉย


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 866 ความหมายของการทรงปรากฏของพระเยซูหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์

ถัดไป: 868 พระเจ้าในรูปมนุษย์ทรงพระราชกิจอย่างเงียบๆ เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger