201 พระเจ้าในเนื้อหนังคือน้ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตอยู่

Verse 1

ราชกิจที่มีค่าต่อคนเสื่อมทราม

คือกิจที่ทรงให้พระคำชัดเจน

มีเป้าหมายชัดเจน

สามารถจับต้องและมองเห็น

จับต้องมองเห็นได้

มีเพียงราชกิจจริง และการทรงนำที่ถูกเวลา

เป็นสิ่งดีที่สุดต่อรสนิยมคน

มีเพียงราชกิจจริง ช่วยคนจากความต่ำช้า

อุปนิสัยอันเสื่อมทราม


Chorus

มีเพียงพระเจ้าผู้จุติทำสิ่งนี้ได้

ที่สามารถช่วยคนจากอุปนิสัย

เสื่อมทรามต่ำช้าที่เคยมี

พระองค์จะแสดงให้คนเห็นความสำคัญ

ของราชกิจในเนื้อหนัง

เพื่อคนจะเข้าใจความสำคัญ

ความสำคัญเนื้อหนังนี้

ต่อความหมายแท้จริง ของการมีอยู่ของมนุษย์

คนจะได้รู้ค่าพระองค์ ต่อการเติบโตของชีวิตคน

และคนก็จะได้รู้ว่า เนื้อหนังจะกลายเป็น

น้ำพุชีวิตที่ยังไม่ตาย

ที่คนไม่อาจแยกจากไป

ที่คนไม่อาจแยกจากไป


Verse 2

ผู้คนมากมายได้กลายเป็นปรปักษ์

ของพระเจ้า อันเนื่องด้วยเนื้อหนัง

แต่เมื่อพระองค์ทรงเสร็จสิ้นราชกิจ

พวกเขาจะเลิกเป็นศัตรู

และจะเลิกต่อต้านพระองค์

ในทางตรงกันข้าม พวกเขาจะเป็นพยานพระองค์

พระองค์ได้พิชิตทุกคนเหล่านั้น

ให้เข้ากันได้ เข้ากันได้กับพระองค์

และไม่อาจแยกจากพระองค์


Chorus

มีเพียงพระเจ้าผู้จุติทำสิ่งนี้ได้

ที่สามารถช่วยคนจากอุปนิสัย

เสื่อมทรามต่ำช้าที่เคยมี

พระองค์จะแสดงให้คนเห็นความสำคัญ

ของราชกิจในเนื้อหนัง

เพื่อคนจะเข้าใจความสำคัญ

ความสำคัญเนื้อหนังนี้

ต่อความหมายแท้จริง ของการมีอยู่ของมนุษย์

คนจะได้รู้ค่าพระองค์ ต่อการเติบโตของชีวิตคน

และคนก็จะได้รู้ว่า เนื้อหนังจะกลายเป็น

น้ำพุชีวิตที่ยังไม่ตาย

ที่คนไม่อาจแยกจากไป

ที่คนไม่อาจแยกจากไป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 200 พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายทรงปิดตัวการบริหารจัดการของพระเจ้า

ถัดไป: 202 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงมีความสำคัญสูงสุดต่อเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger