พระเจ้าในเนื้อหนังคือน้ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตอยู่

Verse 1

ราชกิจที่มีค่าต่อคนเสื่อมทราม

คือกิจที่ทรงให้พระคำชัดเจน

มีเป้าหมายชัดเจน

สามารถจับต้องและมองเห็น

จับต้องมองเห็นได้

มีเพียงราชกิจจริง และการทรงนำที่ถูกเวลา

เป็นสิ่งดีที่สุดต่อรสนิยมคน

มีเพียงราชกิจจริง ช่วยคนจากความต่ำช้า

อุปนิสัยอันเสื่อมทราม

Chorus

มีเพียงพระเจ้าผู้จุติทำสิ่งนี้ได้

ที่สามารถช่วยคนจากอุปนิสัย

เสื่อมทรามต่ำช้าที่เคยมี

พระองค์จะแสดงให้คนเห็นความสำคัญ

ของราชกิจในเนื้อหนัง

เพื่อคนจะเข้าใจความสำคัญ

ความสำคัญเนื้อหนังนี้

ต่อความหมายแท้จริง ของการมีอยู่ของมนุษย์

คนจะได้รู้ค่าพระองค์ ต่อการเติบโตของชีวิตคน

และคนก็จะได้รู้ว่า เนื้อหนังจะกลายเป็น

น้ำพุชีวิตที่ยังไม่ตาย

ที่คนไม่อาจแยกจากไป

ที่คนไม่อาจแยกจากไป

Verse 2

ผู้คนมากมายได้กลายเป็นปรปักษ์

ของพระเจ้า อันเนื่องด้วยเนื้อหนัง

แต่เมื่อพระองค์ทรงเสร็จสิ้นราชกิจ

พวกเขาจะเลิกเป็นศัตรู

และจะเลิกต่อต้านพระองค์

ในทางตรงกันข้าม พวกเขาจะเป็นพยานพระองค์

พระองค์ได้พิชิตทุกคนเหล่านั้น

ให้เข้ากันได้ เข้ากันได้กับพระองค์

และไม่อาจแยกจากพระองค์

Chorus

มีเพียงพระเจ้าผู้จุติทำสิ่งนี้ได้

ที่สามารถช่วยคนจากอุปนิสัย

เสื่อมทรามต่ำช้าที่เคยมี

พระองค์จะแสดงให้คนเห็นความสำคัญ

ของราชกิจในเนื้อหนัง

เพื่อคนจะเข้าใจความสำคัญ

ความสำคัญเนื้อหนังนี้

ต่อความหมายแท้จริง ของการมีอยู่ของมนุษย์

คนจะได้รู้ค่าพระองค์ ต่อการเติบโตของชีวิตคน

และคนก็จะได้รู้ว่า เนื้อหนังจะกลายเป็น

น้ำพุชีวิตที่ยังไม่ตาย

ที่คนไม่อาจแยกจากไป

ที่คนไม่อาจแยกจากไป

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: เจ้ารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่

ถัดไป: หลักการแสวงหาหนทางที่แท้จริง

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้