112 พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

Verse 1

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

เพื่อจะได้เปิดยุคใหม่

นี่หมายถึงยุคเก่าได้สรุปปิดตัว

ทุกครั้งที่เสด็จมาทรงงานท่ามกลางมนุษย์

นั่นคือการสู้รบครั้งใหม่บังเกิด

ถ้าไม่มีราชกิจใหม่ ราชกิจเก่าจะไม่ปิดตัว

และถ้าราชกิจเก่าไม่ปิดตัว

นี่พิสูจน์ว่าการสู้รบกับซาตานยังคงร้อนแรง


Chorus

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

พระองค์ทรงทำให้ราชกิจเคลื่อนไหว

และจำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

ที่เสด็จมาสรุปปิดตัวยุคเก่า

และนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าทรงชนะซาตาน

เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพิชิตโลกา

ทรงเป็นผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและทรงเป็นอวสาน

และทรงเป็นอวสาน


Verse 2

หากพระเจ้ามาทรงราชกิจใหม่

ท่ามกลางเหล่ามนุษย์

เมื่อนั้นเท่านั้นมนุษย์จึงหลุดพ้น

จากแดนครอบครองของซาตาน

และได้รับการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่

หาไม่คนจะอยู่ในยุคเก่าตลอด

อยู่ภายใต้อิทธิพลของซาตาน

ทุกยุคที่พระเจ้าทรงนำ

ทำให้บางอย่างของมนุษย์ได้หลุดพ้น

ทำให้บางอย่างของมนุษย์ได้หลุดพ้น

และด้วยราชกิจพระเจ้ามนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

และเมื่อพระเจ้าทรงมีชัย ผู้ติดตามก็ชนะ


Chorus

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

พระองค์ทรงทำให้ราชกิจเคลื่อนไหว

และจำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

ที่เสด็จมาสรุปปิดตัวยุคเก่า

และนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าทรงชนะซาตาน

เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพิชิตโลกา

ทรงเป็นผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและทรงเป็นอวสาน


Bridge

ด้วยราชกิจพระเจ้า มนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

และเมื่อพระเจ้าทรงมีชัย ผู้ติดตามก็ชนะ

และด้วยราชกิจพระเจ้า มนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

และเมื่อพระเจ้าทรงมีชัย ผู้ติดตามก็ชนะ


Chorus

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

พระองค์ทรงทำให้ราชกิจเคลื่อนไหว

และจำเป็นจะต้องเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

ที่เสด็จมาสรุปปิดตัวยุคเก่า

และนั่นคือข้อพิสูจน์ว่าทรงชนะซาตาน

เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพิชิตโลกา

ทรงเป็นผู้หว่านและผู้เก็บเกี่ยว

พระเจ้าทรงเป็นปฐมและทรงเป็นอวสาน

และทรงเป็นอวสาน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ก่อนหน้า: 111 พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองแห่งแผนการบริหารจัดการ 6,000 ปี

ถัดไป: 113 นัยสำคัญแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger