214 พระเจ้าคือพระเจ้า มนุษย์คือมนุษย์

Verse 1

เจ้าอาจเคยได้เปิดหนังสือรวมพระคำ

เพื่อค้นคว้าหรือตั้งใจที่จะยอมรับมัน

แต่ขอจงอย่าละวางมันไป

บางทีเมื่ออ่านพระคำทั้งหมด อาจหมุนมุมมอง

ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ และระดับความเข้าใจที่มี


Pre-chorus 1

มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าควรรู้

พระคำไม่ใช่คำคน

คำคนไม่ใช่พระคำ

คนที่ทรงใช้ไม่ใช่พระเจ้ามาจุติ

พระเจ้าที่จุติไม่ใช่คนที่ทรงใช้

มันมีความต่างที่เป็นสาระสำคัญ


Chorus

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญ พระเจ้าคือพระเจ้า คนคือคน

พระเจ้ามีแก่นแท้ของพระเจ้า

มนุษย์มีแก่นแท้ของมนุษย์

พระคำไม่ใช่ความรู้แจ้ง

ตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถ้อยคำผู้เผยแพร่วจนะ ไม่ใช่พระคำ

มนุษย์พลาดพลั้งที่คิดว่าใช่


Verse 2

หากบางทีหลังจากอ่านถ้อยคำเหล่านี้

เจ้าไม่ยอมรับเป็นพระคำ

แต่เป็นความรู้แจ้งที่คนได้มา

ตาเจ้ามืดมัว รู้ไม่เท่าทัน

พระวจนะพระเจ้านั้นต่าง

จากความรู้แจ้งที่คนได้มา

พระคำของพระเจ้าทรงจุติ

เปิดโลกแห่งยุคใหม่นั้นได้

สามารถเปิดโลก ยุคใหม่นั้น


Pre-chorus 2

พระคำสามารถนำทางมนุษย์ทั้งมวล

คลี่คลายความลึกลับ ช่วยชี้นำทิศทาง

ความรู้แจ้งที่มนุษย์ได้มา

เป็นเพียงความรู้และแนวปฏิบัติ

ไม่อาจนำมวลมนุษย์สู่ยุคใหม่

หรือว่าเผยความลี้ลับพระเจ้า


Chorus

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญ พระเจ้าคือพระเจ้า คนคือคน

พระเจ้ามีแก่นแท้ของพระเจ้า

มนุษย์มีแก่นแท้ของมนุษย์

พระคำไม่ใช่ความรู้แจ้ง

ตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถ้อยคำผู้เผยแพร่วจนะ ไม่ใช่พระคำ

มนุษย์พลาดพลั้งที่คิดว่าใช่


Bridge

เจ้าไม่ควรสับสนถูกผิดปนกัน

มองสูงเป็นต่ำ ลุ่มลึกเป็นตื้นเขินไป

จงอย่าปฏิเสธสิ่งที่รู้ว่าจริง

สำรวจปัญหาด้วยมุมมองที่ถูกที่ควร

ยอมรับพระกิจใหม่และพระคำใหม่

จากมุมมองสิ่งที่ทรงสร้างมา

นี่คือสิ่งผู้มีศรัทธาต้องทำ

ไม่ให้พระเจ้ากำจัดเจ้าสิ้นไป


Chorus

สุดท้ายสิ่งที่สำคัญ พระเจ้าคือพระเจ้า คนคือคน

พระเจ้ามีแก่นแท้ของพระเจ้า

มนุษย์มีแก่นแท้ของมนุษย์

พระคำไม่ใช่ความรู้แจ้ง

ตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถ้อยคำผู้เผยแพร่วจนะ ไม่ใช่พระคำ

มนุษย์พลาดพลั้งที่คิดว่าใช่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, คำนำ

ก่อนหน้า: 213 เจ้าเคยได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหรือไม่

ถัดไป: 215 วันแห่งพระสิริของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger