171 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงเหมาะสมกับพระราชกิจแห่งความรอดมากกว่า

Verse 1

พระเจ้าทรงงานการพิพากษาในยุคสุดท้าย

ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระองค์

ด้วยผู้ถูกพิพากษาคือมนุษย์ผู้เสื่อมทราม

มิใช่วิญญาณของซาตานโดยตรง

การพิพากษาจึงมิได้เกิดในโลกฝ่ายวิญญาณ

แต่กลับดำเนินการในโลกมนุษย์แทน

ถ้าการพิพากษากระทำโดยตรงโดยพระวิญญาณ

เช่นนั้นก็คงจะไม่ครอบคลุม

ราชกิจนั้นจะยากที่คนจะยอมรับ

เพราะพระวิญญาณทรงไม่อาจ

มาพบกันซึ่งหน้ากับผู้คน

ประสิทธิผลคงไม่รวดเร็ว

นับประสาอะไรที่คนจะเห็นชัดเจน

ในพระอุปนิสัยที่มิอาจถูกทำให้ขุ่นเคือง


Chorus

ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระเจ้าในเนื้อหนัง

เรื่องงานการพิพากษาความเสื่อมทราม

ของเนื้อหนังมนุษย์

ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระเจ้าในเนื้อหนัง

เรื่องงานการพิพากษาความเสื่อมทราม

ของเนื้อหนังมนุษย์


Verse 2

ซาตานพ่ายแพ้ได้ต่อเมื่อพระเจ้าในเนื้อหนัง

ทรงพิพากษาความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์

แม้มีความเป็นมนุษย์ปกติเช่นคน

ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรมของคนได้โดยตรง

นี่คือความบริสุทธิ์เนื้อในของพระองค์

และความพิเศษเหนือธรรมดาของพระองค์

มีเพียงพระเจ้าที่อยู่ในตำแหน่ง

ที่สามารถพิพากษาคน

ด้วยทรงถือครองความจริง ความชอบธรรม

ผู้ปราศจากสิ่งเหล่านั้นไม่เหมาะจะพิพากษา

หากงานนี้ทำโดยพระวิญญาณพระเจ้า

คงไม่หมายถึงซาตานนั้นปราชัย


Pre-chorus

พระวิญญาณเป็นที่เชิดชูกว่ามนุษย์ทั่วไป

ทรงบริสุทธิ์และมีชัยชนะเหนือเนื้อหนัง

หากพระวิญญาณทรงราชกิจโดยตรง

คงไม่อาจพิพากษาการกบฏ

หรือเผยความชั่วร้ายทั้งหมดของคน


Chorus

ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระเจ้าในเนื้อหนัง

เรื่องงานการพิพากษาความเสื่อมทราม

ของเนื้อหนังมนุษย์

ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระเจ้าในเนื้อหนัง

เรื่องงานการพิพากษาความเสื่อมทราม

ของเนื้อหนังมนุษย์


Bridge

การพิพากษานั้นผ่านมโนคติเรื่องพระเจ้า

คนไม่มีมโนคติเรื่องพระวิญญาณ

พระวิญญาณจึงไม่อาจเผยความไม่ชอบธรรมของคน

และยิ่งไม่อาจเผยได้อย่างครบถ้วน

พระเจ้าในร่างมนุษย์เป็นศัตรูของทุกคน

ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่รู้เรื่องพระองค์

การพิพากษามโนคติ การต่อต้านของคน

เผยให้เห็นความไม่เชื่อฟังของผู้คน

ราชกิจในเนื้อหนังมีผลเป็นที่ประจักษ์

ชัดกว่าราชกิจของพระวิญญาณ

การพิพากษาจึงมิได้ทำโดยพระวิญญาณโดยตรง

แต่เป็นราชกิจพระเจ้าในร่างมนุษย์


Chorus

ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระเจ้าในเนื้อหนัง

เรื่องงานการพิพากษาความเสื่อมทราม

ของเนื้อหนังมนุษย์

ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพระเจ้าในเนื้อหนัง

เรื่องงานการพิพากษาความเสื่อมทราม

ของเนื้อหนังมนุษย์


Outro

มนุษย์เห็นและสัมผัสพระเจ้าในเนื้อหนังได้

พระเจ้าในเนื้อหนังพิชิตมนุษย์ได้ครบบริบูรณ์

ในความสัมพันธ์ของคนกับพระเจ้าในเนื้อหนัง

คนเปลี่ยนจากต่อต้านเป็นยอมเชื่อฟัง

เปลี่ยนจากการข่มเหงเป็นการยอมรับ

จากหลงผิดเป็นความรู้ ปฏิเสธเป็นรัก

นี่คือประสิทธิผลราชกิจพระเจ้าในรูปมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 170 การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้งมีความจำเป็นต่อมนุษยชาติ

ถัดไป: 172 พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger