200 พระเจ้าซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายทรงปิดตัวการบริหารจัดการของพระเจ้า

Verse 1

พระเจ้าทรงงาน และตรัสในเนื้อหนัง

เพื่อเข้าถึงผู้คนได้ดี และได้พิชิตคน

ในครั้งแรกที่ทรงเป็นมนุษย์

ได้ไถ่ถอนให้อภัยบาปคน

ตอนนี้คืองานแห่งการพิชิตชัย และได้รับมนุษยชาติ


Chorus

ในครั้งสุดท้าย ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์จะเสร็จสิ้นงานของยุคสุดท้าย

ทรงเรียงระดับผู้คน ไปตามประเภททั้งมวล

พระองค์จะจบงานบริหารจัดการ ทุกงานในเนื้อหนัง

เมื่อพระองค์ทรงจบงานบนโลกนี้

พระองค์จะทรงมีชัย


Verse 2

เมื่อพระเจ้าในเนื้อหนัง ได้พิชิตและได้รับคน

คือหมายความว่าการบริหาร

จะจัดการเสร็จสิ้นแล้วหรือไร

เมื่อท่านทรงปิดงานในเนื้อหนัง

ครอบครองซึ่งชัยชนะ

ซาตานรับความพ่ายแพ้

ไร้โอกาสทำให้มนุษย์เสื่อมทราม

นี่คืองานพระเจ้า กิจแห่งเนื้อหนัง

เสร็จสิ้นด้วยพระเจ้า ด้วยพระองค์


Chorus

ในครั้งสุดท้าย ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์จะเสร็จสิ้นงานของยุคสุดท้าย

ทรงเรียงระดับผู้คน ไปตามประเภททั้งมวล

พระองค์จะจบงานบริหารจัดการ ทุกงานในเนื้อหนัง

เมื่อพระองค์ทรงจบงานบนโลกนี้

พระองค์จะทรงมีชัย

ในครั้งสุดท้าย ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์จะเสร็จสิ้นงานของยุคสุดท้าย

ทรงเรียงระดับผู้คน ไปตามประเภททั้งมวล

พระองค์จะจบงานบริหารจัดการ

ทุกงานในเนื้อหนัง

เมื่อพระองค์ทรงจบงานบนโลกนี้

พระองค์จะทรงมีชัย

พระองค์จะทรงมีชัย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 199 การทรงปรากฏในรูปมนุษย์มีความหมายครบบริบูรณ์ด้วยการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ถัดไป: 201 พระเจ้าในเนื้อหนังคือน้ำพุแห่งชีวิตที่มีชีวิตอยู่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger