174 มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์

Verse 1

พระเจ้ามาช่วยผู้คนไม่ผ่านพระวิญญาณ

หรือเป็นพระวิญญาณ

ไม่มีใครเห็นหรือสัมผัส ไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลย

หากช่วยมนุษย์ด้วยพระวิญญาณ

ไม่ใช่ในร่างคนที่สร้างมา

ใครก็ไม่ได้รับความรอด ไม่มีใครได้ความรอด


Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป


Verse 2

ไม่มีผู้ใดรอดพ้นได้ หากพระเจ้าไม่มาบังเกิด

ไม่มีผู้ใดได้รับความรอดจากพระองค์

หากพระวิญญาณทรงงานในหมู่มนุษย์

พวกเขาจะต้องถูกทำลายลง

หรือถูกซาตานจับเป็นเชลย

เหตุเพราะไม่อาจสัมผัสพระวิญญาณ


Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป


Verse 3

มนุษย์ได้รับการช่วยให้รอด ไม่ใช่จากคำภาวนา

แต่จากพระเจ้าผู้ได้บังเกิดเป็นมนุษย์ เช่นทุกคน

พวกเขาไม่สามารถเห็น หรือเข้าหาพระวิญญาณ

มีเพียงพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

ที่พวกเขาเชื่อมสัมพันธ์ได้


Pre-chorus

ผ่านพระองค์ มนุษย์เข้าใจทุกความจริง

ได้รับความรอดสมบูรณ์


Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป

รับความรอด พ้นจากบาป


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 173 สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ถัดไป: 175 มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger