174 มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์

Verse 1

พระเจ้ามาช่วยผู้คนไม่ผ่านพระวิญญาณ 

หรือเป็นพระวิญญาณ

ไม่มีใครเห็นหรือสัมผัส ไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลย

หากช่วยมนุษย์ด้วยพระวิญญาณ 

ไม่ใช่ในร่างคนที่สร้างมา

ใครก็ไม่ได้รับความรอด ไม่มีใครได้ความรอด


Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป


Verse 2

ไม่มีผู้ใดรอดพ้นได้ หากพระเจ้าไม่มาบังเกิด

ไม่มีผู้ใดได้รับความรอดจากพระองค์

หากพระวิญญาณทรงงานในหมู่มนุษย์

พวกเขาจะต้องถูกทำลายลง

หรือถูกซาตานจับเป็นเชลย 

เหตุเพราะไม่อาจสัมผัสพระวิญญาณ


Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป


Verse 3

มนุษย์ได้รับการช่วยให้รอด ไม่ใช่จากคำภาวนา

แต่จากพระเจ้าผู้ได้บังเกิดเป็นมนุษย์ เช่นทุกคน

พวกเขาไม่สามารถเห็น หรือเข้าหาพระวิญญาณ

มีเพียงพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์ 

ที่พวกเขาเชื่อมสัมพันธ์ได้


Pre-chorus

ผ่านพระองค์ มนุษย์เข้าใจทุกความจริง 

ได้รับความรอดสมบูรณ์


Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป

รับความรอด พ้นจากบาป


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 173 สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์

ถัดไป: 178 พระเจ้าผู้จุติเป็นมนุษย์ทรงงานสำคัญยิ่งในการช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้