ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์

播放速度

มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์

Verse 1

พระเจ้ามาช่วยผู้คนไม่ผ่านพระวิญญาณ

หรือเป็นพระวิญญาณ

ไม่มีใครเห็นหรือสัมผัส ไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลย

หากช่วยมนุษย์ด้วยพระวิญญาณ

ไม่ใช่ในร่างคนที่สร้างมา

ใครก็ไม่ได้รับความรอด ไม่มีใครได้ความรอด

Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป

Verse 2

ไม่มีผู้ใดรอดพ้นได้ หากพระเจ้าไม่มาบังเกิด

ไม่มีผู้ใดได้รับความรอดจากพระองค์

หากพระวิญญาณทรงงานในหมู่มนุษย์

พวกเขาจะต้องถูกทำลายลง

หรือถูกซาตานจับเป็นเชลย

เหตุเพราะไม่อาจสัมผัสพระวิญญาณ

Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป

Verse 3

มนุษย์ได้รับการช่วยให้รอด ไม่ใช่จากคำภาวนา

แต่จากพระเจ้าผู้ได้บังเกิดเป็นมนุษย์ เช่นทุกคน

พวกเขาไม่สามารถเห็น หรือเข้าหาพระวิญญาณ

มีเพียงพระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

ที่พวกเขาเชื่อมสัมพันธ์ได้

Pre-chorus

ผ่านพระองค์ มนุษย์เข้าใจทุกความจริง

ได้รับความรอดสมบูรณ์

Chorus

พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ที่สร้าง ให้พระวจนะผ่านกาย

จะได้กล่าวพระวจนะแก่ทุกคนที่คอยติดตาม

มนุษย์ได้ยินได้เห็น และได้รับพระวจนะ

มนุษย์จึงสามารถรับความรอด พ้นจากบาป

รับความรอด พ้นจากบาป

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์ดั่งดวงใจของพระองค์

ถัดไป:จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง